Zobowiązanie Saint-Gobain do zredukowania swoich emisji CO2 do roku 2050 oficjalnie zatwierdzone przez Science Based Target Initiative

Saint-Gobain Science Based Targets Initiative

Grupa Saint-Gobain, dążąca do osiągnięcia neutralności węglowej do 2050 roku, donosi, że Science Based Targets Initiative[1] zatwierdziła jej cele ograniczenia emisji gazów cieplarnianych jako zgodne z nowym standardem „Net Zero” tej organizacji oraz z paryskim porozumieniem klimatycznym. Saint-Gobain jest pierwszą firmą na świecie w swoim sektorze, która otrzymała takie zatwierdzenie od czasu wprowadzenia nowego standardu pod koniec ubiegłego roku.

Potwierdzenie długoterminowych zobowiązań Grupy do osiągnięcia zerowego poziomu emisji CO2 netto (zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich) w całym łańcuchu wartości do 2050 roku pozwala na dalsze doprecyzowanie planów działania w kierunku neutralności węglowej. Będzie to oznaczało redukcję emisji CO2 o co najmniej 90% we wszystkich trzech zakresach do roku 2050, z dodatkowymi projektami sekwestracji dwutlenku węgla planowanymi dla emisji resztkowych.
2 Fot. Materiały prasowe Saint-Gobain.jpg
– Grupa Saint-Gobain jest bardzo dumna z tego, że nasze cele dotyczące redukcji emisji gazów cieplarnianych zostały zatwierdzone przez SBTi w kontekście osiągnięcia neutralności węglowej do 2050 roku. Dla Saint-Gobain odpowiedzialność społeczna i troska o środowisko to zobowiązania długoterminowe, które wiążą się z nieustannym procesem dążenia do doskonałości. Oficjalna akceptacja potwierdza zaangażowanie Saint-Gobain w walkę ze zmianami klimatycznymi, w celu maksymalizacji pozytywnego wpływu, jaki Grupa wywiera na swoich klientów, przy jednoczesnym minimalizowaniu własnego śladu środowiskowego – mówi Claire Pedini, SVP, Human Resources & Corporate Social Responsibility, Saint-Gobain.
Zobowiązanie Saint-Gobain do zmniejszenia do 2030 roku (w wartościach bezwzględnych w stosunku do 2017 roku) swoich bezpośrednich i pośrednich emisji CO2 (zakresy 1 i 2) o 33% oraz emisji z zakresu 3, związanych głównie z zakupami i transportem – o 16%, zostały już zatwierdzone przez SBTi w listopadzie 2020 roku.
Grupa będzie nadal starała się przyspieszać tempo realizacji swojej mapy drogowej, szczególnie poprzez poprawę efektywności energetycznej, zmniejszanie masy produktów, zwiększanie zawartości surowców wtórnych i wykorzystywanie zielonych źródeł energii, aby dostosować swoje cele do najbardziej wymagającej trajektorii, która ogranicza wzrost temperatur do 1,5°C.

[1] Inicjatywa Science Based Targets powstała w ramach współpracy CDP, UN Global Compact, World Resource Institute (WRI) i World Wildlife Fund (WWF). Zgodnie z jednym ze zobowiązań koalicji We Mean Business, określa i promuje najlepsze praktyki w zakresie wyznaczania celów w oparciu o wiedzę naukową oraz niezależnie ocenia i zatwierdza cele korporacyjne służące przyspieszeniu transformacji do gospodarki niskoemisyjnej.

2 Fot. Materiały prasowe Saint-Gobain.jpg

O SAINT-GOBAIN
Saint-Gobain, światowy lider w dziedzinie lekkiego i zrównoważonego budownictwa, tworzy, produkuje i dystrybuuje materiały oraz usługi dla rynku budowlanego i przemysłowego. Zintegrowane rozwiązania w zakresie renowacji budynków publicznych i prywatnych, lekkiego budownictwa oraz dekarbonizacji budownictwa i przemysłu są opracowywane w procesie ciągłej innowacji i zapewniają zrównoważony rozwój i efektywność. Zobowiązanie Grupy wyrażone jest w jej celu nadrzędnym: “MAKING THE WORLD A BETTER HOME”.
Wartość sprzedaży w 2021 roku: 44,2 mld EUR.
166 000 pracowników w 76 krajach.
Firma podjęła zobowiązanie do osiągnięcia neutralności węglowej do 2050 roku.
Więcej informacji o Saint-Gobain można znaleźć na stronie:
www.saint-gobain.pl.

 

Zobacz także: Cięcie kosztów utrzymania nieruchomości ciągle na topie