Powstanie park z oranżerią w Wilanowie – mieszkańcy dzielnicy będą mogli zgłaszać pomysły na jego zagospodarowanie

Rozmowy Sąsiedzkie

W Wilanowie powstanie ponad 2-hektarowy park z oranżerią, będący integralną częścią inwestycji Wilanów Park realizowanej przez firmę Ceetrus. Cykl spotkań pt. Rozmowy Sąsiedzkie, w ramach których mieszkańcy Wilanowa będą zgłaszać swoje propozycje względem terenów zieleni, rozpocznie się 22 września br. w Urzędzie Dzielnicy Wilanów. Pomysły i potrzeby mieszkańców będą jedną z podstaw do stworzenia wytycznych dla architektów i projektantów.

Ideą projektu Wilanów Park – zlokalizowanego u zbiegu ulic Przyczółkowej, Uprawnej, al. Rzeczypospolitej i Karuzela – jest stworzenie miejsca wpisującego się w lokalne potrzeby, aby zapewnić mieszkańcom Wilanowa i okolic wielofunkcyjną przestrzeń. Oprócz otwartej także w niedzielę oranżerii z restauracjami, kina, powierzchni biurowych oraz usługowych, w Wilanów Park będą również obecne inicjatywy sąsiedzkie czy też dedykowane seniorom. Będący integralną częścią inwestycji ponad 2-hektarowy park stanie się pierwszym i jedynym w Warszawie publicznym parkiem zrealizowanym w całości przez prywatnego inwestora.

– Rozmowy Sąsiedzkie, czyli partycypacyjne projektowanie z udziałem mieszkańców, są jednym z kluczowych etapów inwestycji Wilanów Park. Mieszkańcy Wilanowa będą mogli zgłaszać swoje pomysły i propozycje względem terenów zieleni, a także oranżerii – tak, aby Wilanów Park stał się odpowiedzią na ich potrzeby, łącząc ze sobą funkcje kulturalne, społeczne, gastronomiczne czy handlowe – mówi Maciej Wydrzyński, szef Projektu.

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pozwala na uszczegółowienie wizji planowanej inwestycji Wilanów Park, a także przeprowadzenie partycypacyjnego projektowania z udziałem mieszkańców, społeczników i przedstawicieli lokalnego samorządu w ramach Rozmów Sąsiedzkich. Zgłoszone pomysły zostaną uwzględnione w wytycznych do konkursu na zaprojektowanie parku i otoczenia inwestycji, który będzie organizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich SARP.

Rozmowy będą odbywać się w punktach konsultacyjnych, zorganizowanych w kilku często uczęszczanych punktach dzielnicy. Zostaną przeprowadzone przez firmę A2P2 architecture & planning, która specjalizuje się w procesach partycypacyjnych, projektowaniu urbanistycznym i doradztwie na etapie przedprojektowym. A2P2 zrealizowała m.in. takie wypracowane w procesach konsultacyjnych projekty jak masterplan dla Starych Świdrów na Białołęce, strategię dla terenu pod estakadą na krakowskich Grzegórzkach, wytyczne dla modernizacji ulic Starego Podlesia w Łodzi czy projekt Parku Podlesie w Dąbrowie Górniczej.

– Zwykle podobne zadania realizujemy dla podmiotów publicznych. Tym razem zwrócił się do nas prywatny inwestor, dla którego głos mieszkańców jest kluczowy dla ustalenia założeń programowych planowanego parku. To podstawowy warunek, aby park stał się popularnym miejscem odpoczynku i spotkań, spełniającym oczekiwania mieszkańców Wilanowa – mówi dr Monika Arczyńska, dyrektorka A2P2.

Rozmowy Sąsiedzkie to cykl spotkań i dyskusji na temat nowego terenu zieleni w Wilanowie, który będzie integralną częścią inwestycji Wilanów Park. W gronie mieszkańców, społeczników, radnych, przedstawicieli samorządu oraz wszystkich interesariuszy będzie okazją, aby omówić i uszczegółowić oczekiwania dotyczące ponad 2-hektarowego parku o charakterze miejskim.

Harmonogram Rozmów Sąsiedzkich:

  • Spotkanie otwierające: 22 września (wtorek), godz. 17, Urząd Dzielnicy Wilanów (sala widowiskowa)
  • Punkt konsultacyjny: 26 września (sobota), godz. 11:00-17:00, skrzyżowanie Oś Królewska – Aleja Rzeczypospolitej (przed wejściem do budynku Alto)
  • Punkt konsultacyjny: 27 września (niedziela), godz. 10:00-16:00, skrzyżowanie Prymasa Augusta Hlonda – Aleja Rzeczypospolitej (przy fontannach)
  • Punkt konsultacyjny: 28 września (poniedziałek), godz. 10:00-16:00, plac przed Urzędem Dzielnicy Wilanów
  • Spotkanie podsumowujące: 22 października (czwartek), godz. 17:00, transmitowane on-line

Wilanów Park jest z założenia inwestycją mixed-use – czyli przestrzenią nowej generacji, łączącą różne funkcje, w tym między innymi tereny zieleni z funkcjami rozrywki, gastronomii i handlu. Oprócz ponad 2-hektarowego parku o charakterze miejskim – powstanie otwarta także w niedzielę oranżeria, przestrzenie usługowo-handlowe, kino, hotel, biura oraz przestrzenie coworkingowe.  W ramach ekologicznego wymiaru projektu, inwestycja zakłada zrównoważone rozwiązania, mające wpływ na redukcję emisji dwutlenku węgla, lokalną retencję wód opadowych, czy troskę o bioróżnorodność. W projekcie przewidziano rozwiązania promujące zrównoważoną mobilność, m. in. stację rowerów miejskich czy cargo-bike. Nad szczegółowym projektem Wilanów Park pracują specjaliści z BEG Ingenierie Polska oraz MTDI Group, aby nadać wizji inwestycji finalny kształt.

O Ceetrus:

W czerwcu 2018 r. postawiliśmy sobie nowe wyzwanie: być siłą napędową w miastach przyszłości. Po 40 latach doświadczenia w branży deweloperskiej jako Immochan, staliśmy się inwestorem projektów o charakterze mixed-use pod nową nazwą, Ceetrus. Naszą misją jest łączenie ludzi poprzez tworzenie zrównoważonych, inteligentnych i tętniących życiem miejsc. Stosujemy ten sposób myślenia w codziennej pracy – tworzymy nowe projekty w oparciu o wartości społeczne i ekologiczne oraz pracujemy nad atrakcyjnością naszych istniejących inwestycji. Kluczowe jest dla nas długofalowe zaangażowanie i relacje lokalne, dlatego bardzo dużą rolę odgrywa dyskusja z mieszkańcami oraz realizacja projektów, odpowiadających na ich potrzeby.

Jednym z naszych flagowych projektów jest Cloche d’Or w Luksemburgu, w sercu nowo powstającej dzielnicy wielofunkcyjnej. Inwestycja łączy zabudowę handlową, rekreacyjną i mieszkaniową. W ramach proekologicznego oraz społecznego zaangażowania, w 2018 r. przy współpracy z organizacją społeczną Sous les fraises otworzyliśmy innowacyjny ogród społecznościowy o powierzchni 4000 m2 na dachu inwestycji w Lyonie o nazwie Le Jardin Perche.

Więcej informacji:

http://www.ceetrus.pl/pl

https://www.linkedin.com/company/ceetrus-poland

https://www.wilanowpark.pl

https://www.facebook.com/WilanowPark/

Więcej publikacji na temat inwestycji tutaj