Wysoka ocena strategii inwestycyjnych GLP w badaniu GRESB 2021 – Wyniki GLP o ponad 13% lepsze niż rok temu

GLP po raz kolejny osiągnęło bardzo dobre wyniki w Global Real Estate Sustainability Benchmark („GRESB”) – najważniejszym globalnym badaniu, w którym inwestycje na rynku nieruchomości oceniane są z perspektywy ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego (ang. environmental, social and governance, ESG).

Wyniki GLP w najnowszej edycji GRESB są o ponad 13% lepsze niż przed rokiem, a wszystkie zgłoszone fundusze GLP otrzymały tym razem oznaczenie „Green Star”, przewyższając średnie oceny. Tegoroczne badanie objęło łącznie ponad 2,2 tys. funduszy, firm i obiektów.

Najwyższe możliwe wyróżnienie – pięć gwiazdek, otrzymały fundusze GLP J-REIT (3281:TSE) i GLP Japan Income Partners I (GLP JIP I). Pierwszy z nich zdobył tytuł lidera globalnego wśród funduszy nieruchomości logistycznych notowanych na giełdzie, jak również miano lidera regionalnego wśród funduszy notowanych i nienotowanych na giełdzie.

Z kolei wśród funduszy z Europy – GLP Europe Development Partners I („GLP EDP I”) zdobył cztery gwiazdki i zajął 5. miejsce wśród 31 podmiotów sklasyfikowanych w rankingu Development Score w kategorii Industrial/Europe. Druga platforma inwestycyjna GLP w Europie – GLP Continental Development Partners I („GLP CDP I”), uzyskała wynik o 9 punktów wyższy niż poprzednio.

W uznaniu praktyk GLP w zakresie zrównoważonego rozwoju i ładu korporacyjnego firma otrzymała ocenę ryzyka ESG 10,3 (im niższa, tym lepsza) i została zakwalifikowana przez niezależną organizację badawczo-ratingową Sustainalytics do kategorii „niskiego ryzyka”. Tym samym GLP plasuje się wśród 2% najlepiej ocenianych spośród 13 654 wszystkich firm analizowanych przez Sustainalytics.

– Wysoka ocena GRESB i awans w klasyfikacji oceny ryzyka ESG to wyraźny wyraz uznania dla podejścia, które wyrażamy w naszych decyzjach biznesowych oraz w komunikacji z inwestorami. Zrównoważony rozwój jest mocno osadzony w długofalowej strategii, kulturze i systemie wartości GLP. Chcemy odgrywać wiodącą rolę w kształtowaniu naszej branży i spełniać swoją powinność jako firma odpowiedzialna społecznie – powiedziała Meredith Balenske, dyrektor Global ESG w GLP.

Zobacz także: TECH LIGHT z nową lokalizacją pod Warszawą

###

O GLP

GLP to wiodąca międzynarodowa firma specjalizująca się w realizacji i zarządzaniu inwestycjami w obszarze logistyki, nieruchomości, infrastruktury, finansów oraz technologii. Działa w Brazylii, Chinach, Europie, Indiach, Japonii, Stanach Zjednoczonych i Wietnamie, gdzie tworzy wartość dla klientów i inwestorów, zarządzając aktywami o łącznej wartości ponad 120 mld dolarów. www.glp.com

Standardy ESG w GLP

GLP realizuje różnorodne cele w zakresie ESG, które przyczyniają się do rozwoju firmy, ochrony interesów partnerów i inwestorów, wsparcia pracowników i klientów oraz wzmocnienia lokalnych społeczności. Nasz raport ESG można przeczytać na stronie glp.com/global/impact.

O GRESB

GRESB to najważniejsze na świecie badanie inwestycji na rynku nieruchomości i infrastruktury w zakresie ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego (ESG). Tegoroczne badanie GRESB ESG objęło ponad 2,2 tys. funduszy, firm i obiektów w sektorze nieruchomości i infrastruktury (w 2020 r. było ich 1,7 tys.). Na podstawie danych GRESB ponad 140 inwestorów instytucjonalnych monitoruje swoje inwestycje i podejmuje strategiczne decyzje niezbędne do transformacji branży w kierunku zrównoważonego rozwoju. Więcej informacji znajduje się na stronie www.gresb.com.

O Sustainalytics

Sustainalytics to należąca do spółki Morningstar niezależna firma badawczo-ratingowa, która pomaga inwestorom opracować i wdrożyć strategię odpowiedzialnego inwestowania. Sustainalytics współpracuje z największymi firmami zarządzającymi aktywami i funduszami emerytalnych, które wykorzystują oceny dotyczące ESG i ładu korporacyjnego w procesie inwestycyjnym. Ponadto firma pomaga setkom firm uwzględnić zrównoważony rozwój w swoich politykach, praktykach i projektach. Więcej informacji znajduje się na stronie www.sustainalytics.com.

1 KOMENTARZ

Comments are closed.