Victoria Dom zamierza powtórzyć wyniki sprzed roku

Victoria Dom
Fot.: Osiedle Metro Połczyńska 2

Warszawski wiodący deweloper opublikował wyniki finansowe za pierwsze półrocze br., zgodnie z którymi w tym okresie osiągnął 103,1 mln zł przychodów oraz 0,5 mln zł zysku netto. Zdecydowana większość przekazań zakończonych inwestycji tradycyjnie planowana jest jednak w drugiej połowie roku. W efekcie Zarząd Victoria Dom zakłada, że tegoroczne wyniki będą porównywalne z osiągniętymi rok wcześniej.

Victoria Dom będąca jednym z największych warszawskich deweloperów osiągnęła w pierwszym półroczu br. 103,1 mln zł przychodów. Stanowi to 23% rocznej sprzedaży ubiegłego roku. Spółka tradycyjnie przekazuje zakończone inwestycje głównie w drugiej połowie roku. W 2019 r. przychody w okresie lipiec – grudzień stanowiły 97% rocznej sprzedaży, natomiast w 2018 r. odpowiednio 96%. „W tym roku również większość przekazań zakończonych projektów planujemy w drugiej połowie roku. Aktualnie mamy zakontraktowane ponad 90% mieszkań, które będą oddawane w tym roku i blisko 50% planowanych do oddania w przyszłym roku. W efekcie zakładamy, że wyniki za cały 2020 rok z działalności w Polsce będą na zbliżonym poziomie do uzyskanych rok wcześniej” – powiedział Waldemar Wasiluk, Wiceprezes Zarządu Victoria Dom.

W pierwszych sześciu miesiącach br. Grupa osiągnęła ponad 0,5 mln zł zysku netto względem 8,1 mln zł straty netto poniesionej w analogicznym okresie poprzedniego roku. W całym minionym 2019 roku Victoria Dom wypracowała 439,4 mln zł przychodów oraz 87,9 mln zł zysku netto.

Deweloper na koniec czerwca br. posiadał w swojej ofercie 503 mieszkania w ramach prowadzonych 17 inwestycji w 7 lokalizacjach. Większość dostępnych do sprzedaży mieszkań dotyczy 4 inwestycji wprowadzonych w pierwszych sześciu miesiącach br., które powiększyły ofertę o około 550 lokali.

„Od kilku lat odnotowujemy bardzo dobre wyniki finansowe. Duży wzrost sprzedaży oraz zysku netto w okresie ostatnich czterech lat jest rezultatem rozszerzenia oferty w kilku dodatkowych dzielnicach i dynamicznej sprzedaży tych projektów. Planujemy dalszy wzrost skali swojej działalności wykorzystując posiadany bank ziemi” – podkreślił Waldemar Wasiluk. Jego zdaniem sytuacja na rynku powoli poprawia się, chociaż widać spowolnienie związane z klientami planującymi zakup mieszkań na wynajem. „Banki wracają powoli do finansowania klientów w trochę okrojony sposób niż przed wybuchem epidemii, więc osoby kupujące mieszkania dla siebie mają możliwość finansowania go przy bardzo niskich stopach procentowych. Obecnie największym wyzwaniem w rozwoju naszego biznesu jest uzyskiwanie decyzji administracyjnych, a także duże opóźnienia w ich wydawaniu i zaostrzające się wymagania ze strony administracji. Wpływa to na ceny mieszkań i opóźnia możliwość budowy kolejnych inwestycji” – dodał Waldemar Wasiluk.

Victoria Dom systematycznie poprawia swoje wyniki sprzedaży oraz zwiększa udział rynkowy. W rankingu redNet w 2019 r. zajęła 2. miejsce wśród warszawskich firm deweloperskich podpisując po raz pierwszy blisko 1600 umów deweloperskich. Udział Spółki w rynku wzrósł w ostatnich dwóch latach ponad dwukrotnie z 3,2% w 2017 r. do 7,2% w 2019 r.

***