Miastotwórczy projekt na Kamionku po zmianach czeka na decyzję radnych

Perun

W dniu 7 marca br. zakończyło się składanie ewentualnych uwag do projektu obejmującego rewitalizację zabytkowych hal oraz stworzenie nowych budynków mieszkalnych na terenie byłych zakładów Perun na warszawskim Kamionku. Przedsięwzięciu towarzyszy pakiet gwarantowanych inwestycji publicznych o wartości blisko 9 mln złotych, w tym przekazanie do dyspozycji samorządu w pełni wyposażonego lokalu na cele edukacyjne oraz odnowienie prawie półhektarowego, miejskiego skweru. Ostateczną decyzję w sprawie zgody na realizację Fabryki Perun podejmie Rada m.st. Warszawy.

Ostateczny kształt projektu Fabryki Perun, który będzie przedmiotem głosowania stołecznych radnych, to efekt dialogu o inwestycji przeprowadzonego z lokalną społecznością zgodnie z instrukcją Prezydenta m. st. Warszawy oraz w ścisłej współpracy z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Z podsumowaniem całości procesu oraz zweryfikowanymi odpowiedziami na najczęściej pojawiające się pytania można zapoznać się na stronie www.fabrykaperun.pl.

Do głównych zmian w porównaniu z koncepcją prezentowaną w grudniu 2022 roku należą: zmniejszenie liczby mieszkań m.in. poprzez obniżenie wysokości budynków od ulicy Stanisława Augusta, zwiększenie parkingu do 268 miejsc oraz usytuowanie wjazdu do garażu podziemnego od strony ulicy Grochowskiej.

Rada Samorządu Mieszkańców Osiedla Kamionek wydała wobec planowanej inwestycji stanowisko pozytywne, z uwagami, które zostały w znacznej mierze uwzględnione.

„Nasz projekt  bierze pod uwagę wnioski i obserwacje wynikające z setek godzin konsultacji oraz dialogu z wszystkimi zainteresowanymi. To proces, przez który przeszliśmy wyjątkowo sumiennie, transparentnie i z najwyższym zaangażowaniem. Zdajemy sobie sprawę, że spełnienie wszystkich postulatów nigdy nie będzie możliwe, jednak cieszymy się, że znaczna część społeczności Kamionka popiera nasze pomysły. To szansa, aby Perun przestał być niszczejącą, zamkniętą, zastawioną autami enklawą, z zaniedbanym skwerem tuż za płotem” – mówi Maciej Wandzel, współinwestor Fabryki Perun. „To przedsięwzięcie potrzebuje rozsądnego kompromisu pomiędzy obowiązkiem ochrony zabytków, opiniami miejskich planistów, oczekiwaniami mieszkańców, a interesem ekonomicznym. Po przygotowaniu dwóch różnych projektów oraz ich wariantów, czekamy na decyzje, które umożliwią nam dalsze działanie” – dodaje.

Mniejsza skala zabudowy

Intensywność proponowanej zabudowy jest mniejsza w porównaniu do wcześniejszych koncepcji, a także do tej, którą dopuszcza projekt nowego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla tej częsci Warszawy. W Fabryce Perun planowanych jest 266 mieszkań (w pierwszym projekcie z 2020 roku było ich nawet 350). Zrewitalizowane i wyeksponowane, pofabryczne hale pomieszczą lokale usługowe o łącznej powierzchni około 1,2 tys. mkw.

Układ urbanistyczny, relacje z istniejącą zabudową i gabaryty planowanych budynków w Perunie zostały pozytywnie ocenione przez ekspertów Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, którzy wydali tzw. zalecenia konserwatorskie.

„Nasz projekt nawiązuje do historycznego rozwoju Kamionka w XX wieku oraz powstających tu zakładów przemysłowych. Takie tereny podlegały ciągłej ewolucji związanej z rozwojem technologii i potencjału produkcyjnego. Przekształcenia tego typu miejsc były i są naturalnym zjawiskiem, a nasz pomysł na Peruna o tym wyraźnie przypomina” – mówi Mateusz Świętorzecki z pracowni architektonicznej WWAA.

Nawiązania do różnorodności Kamionka

Nowe budynki w Fabryce Perun liczą w większości 5 lub 6 pięter, stanowiąc kompromis pomiędzy zróżnicowanymi pod tym względem obiektami w okolicy, wśród których są zarówno pierzejowe kamienice jak i budynki o wysokości 30 metrów. Architekci dostosowali też szerokość projektowanych elewacji, które odpowiadają szerokości fasad w sąsiedztwie. Z kolei wysokość parterów nowych budynków w Perunie dostosowano do wysokości zabytkowych hal.

Wszystkie nowe budynki projektowane w Perunie pozwolą na zachowanie norm nasłonecznienia dla innych lokali mieszkalnych w okolicy, w wielu przypadkach znacznie ponad obowiązujące przepisy.

Inwestycje na rzecz miasta

Pomimo zmniejszenia skali projektu, inwestor utrzymał pierwotnie deklarowany pakiet inwestycji towarzyszących o łącznej wartości prawie 9 mln złotych. Planowany jest m.in. gruntowna rewitalizacja skweru na sąsiedniej działce miejskiej o powierzchni niemal pół hektara. Do zasobów oświatowych Pragi-Południe trafi też wyposażony lokal z placem zabaw, które będzie mógł służyć jako przedszkole lub filia szkoły. Inwestor będzie też partycypować w poprawie jakości układu drogowego w okolicy.

W Fabryce Perun nie zabraknie też zieleni pomiędzy budynkami – przewidziano tu 25% powierzchni biologicznie czynnej, w tym 14% zieleni na gruncie rodzimym i stropie garażu podziemnego. Zgodnie z decyzją środowiskową zasadzone zostaną 54 drzewa.

Historia Peruna

Fabryka Perun to jeden z najstarszych przykładów architektury przemysłowej na Grochowie. Od 1913 roku prężnie działał tu zakład przedsiębiorstwa „Perun” Towarzystwo Akcyjne Fabryk Tlenu i Aparatów – pierwsza w Polsce fabryka wytwarzająca nowoczesny sprzęt spawalniczy. Budynki fabryki przetrwały obie wojny światowe, a ona sama, przechodząc kolejne przekształcenia własnościowe i przestrzenne, kontynuowała działalność i rozwój do początków XXI wieku.

Zobacz także: Nowy Rynek E coraz bliżej finału. Na budynku zawisła symboliczna wiecha

1 KOMENTARZ

Comments are closed.