ID Logistics wdraża najnowocześniejszy system do zarządzania zapasami w magazynach

ID Logistics

ID Logistics, wiodący dostawca usług logistycznych specjalizujący się w dedykowanej logistyce kontraktowej, wzmacnia ofertę usług o wartości dodanej. W centrum dystrybucji w Woli Bykowskiej operator wdrożył kolejne, nowe rozwiązanie – zarządzanie bezpiecznym stockiem w imieniu klienta, z wykorzystaniem jednego z najnowocześniejszych systemów do zarządzania zapasami magazynowymi.

Centrum dystrybucji w Woli Bykowskiej, obsługiwane przez ID Logistics, odpowiada za zaopatrzenie blisko 1800 punktów sprzedaży w całej Polsce w artykuły spożywcze i napoje oraz środki ochrony osobistej, tj. maseczki czy płyny dezynfekujące. Do zadań operatora należy nie tylko kompleksowe zarządzanie operacjami magazynowymi, ale także, co wciąż nie jest standardem na rynku logistyki kontraktowej, zapasami magazynowymi i zamówieniami w imieniu klienta. W ramach usługi wartości dodanej – zarządzanie bezpiecznym stockiem, zespół ID Logistics koordynuje i kontroluje zamówienia od dostawców, ustala limity dostaw i czas ich realizacji oraz planuje i zapewnia utrzymanie odpowiedniego poziomu zapasów w magazynie.

– Jako operator logistyczny specjalizujący się w dedykowanej logistyce kontraktowej, musimy być otwarci na doskonalenie procesów i ich optymalizacje. Najczęściej w magazynach wykonywane są usługi kompletacji, składowania, rozładunku i załadunku, w oparciu o dane przekazywane przez klienta. Wciąż niewiele firm logistycznych samodzielnie zarządza zapasami i zamówieniami. Rozszerzając zakres naszych zadań o bezpieczne zarządzanie stockiem, nie tylko zwiększyliśmy efektywność, ale też usprawniliśmy realizację zamówień i współpracę z dostawcami, gwarantując ciągłość dostaw towarów do punktów sprzedaży w całej Polsce – mówi Renata Reszka, dyrektor centrum dystrybucji w Woli Bykowskiej.

Zarządzanie zapasami a ciągłość dostaw 1800 punktów sprzedaży

ID Logistics, aby prawidłowo zarządzać zapasami towarów przy jednoczesnym zapewnieniu ciągłości zaopatrzenia wszystkich punktów dostaw, wdrożył w magazynie w Woli Bykowskiej jeden z najnowocześniejszych systemów do zarządzania zapasami magazynowymi – EWR firmy Generix. Dzięki szerokiej funkcjonalności i możliwościom elastycznego rozbudowywania o kolejne elementy, zapewnia pełną kontrolę procesów i zabezpiecza zapasy magazynowe przed wyczerpaniem, wynikającym ze wzrostu popytu, nieterminowości dostaw czy brakiem towarów u dostawców.

– Podstawą do planowania i przygotowywania zamówień dla dostawców jest prognoza sprzedaży i bieżące, skonsolidowane zamówienia z punktów sprzedaży, rotacja artykułów, utrzymanie zapasu zgodnie z założeniami klienta oraz śledzenie wypełnienia magazynu. Aby móc prawidłowo zarządzać zapasem artykułów, konieczne było wdrożenie prostego w obsłudze narzędzia, dzięki któremu te założenia mogą być zrealizowane – wyjaśnia Renata Reszka.

EWR, zintegrowany z systemem zarządzania magazynowego WMS, został dostosowany do wymogów całego łańcucha dostaw klienta, m.in. w zakresie zarządzania przepływem towarów od dostawców oraz tworzenia harmonogramu dostaw do punktów sprzedaży. Narzędzie pozwala specjalistom ID Logistics m.in. na tworzenie modeli prognoz dla konkretnej grupy artykułów, tworzenie miejsc wysyłki (wskazanie magazynu, gdzie ma być dostarczony towar) i tzw. grup uzupełnienia (łączenie artykułów z danym dostawcą i fabryką), referencji czy kontrolę rozbieżności między prognozowaną ilością dostaw a ich realizacją. Ułatwia też planowanie wielkości zapasów w określonych ramach czasowych, w zależności od prognozowanych potrzeb klienta, z uwzględnieniem takich czynników jak sezonowość sprzedaży czy akcje promocyjne. System jest rozbudowany o kolejne funkcjonalności, jak wprowadzona w ostatnim czasie możliwość zarządzania datami przydatności i raportowanie. Co więcej, system EWR, wdrożony przez ID Logistics, może był wykorzystywany nie tylko w centrum dystrybucji zarządzanym przez operatora, ale także innych magazynach klienta.

Wdrożenie systemu EWR w centrum dystrybucji w Woli Bykowskiej i dostosowanie go do potrzeb magazynowych poprzedziły kilkumiesięczne testy pilotażowe, w których uczestniczyli specjaliści ID Logistics z działu realizacji zamówień oraz IT.

Zobacz także: Na wschód od Wrocławia – Panattoni dostarczy 24 500 m kw. powierzchni w Dobrzykowicach

***

ID Logistics na świecie

ID Logistics jest międzynarodową grupą specjalizującą się w logistyce kontraktowej, z przychodami na poziomie 1,643 mld EUR w 2020 roku. Siedziba główna firmy mieści się w Orgon we Francji. ID Logistics ma ponad 340 lokalizacji w 17 krajach, w tym 6 mln mkw.  powierzchni magazynowych obsługiwanych w Europie, Ameryce Północnej i Południowej, Azji oraz Afryce. Firma zatrudnia 21,5 tys. pracowników. Z portfolio klientów reprezentujacych branże handlu detalicznego, przemysłu, detail picking, healthcare i e-commerce, ID Logistics wyróżnia się ofertą o wysokim poziomie technologicznym i podejściem opartym na zrównoważonym rozwoju. Akcje ID Logistics są notowane na rynku regulowanym NYSE Euronext w Paryżu, Compartment B (ISIN Code: FR0010929125, Ticker: IDL). Grupa jest zarządzana przez Erica Hemara. Więcej informacji na: www.id-logistics.com

ID Logistics Polska

ID Logistics Polska jest częścią międzynarodowej Grupy ID Logistics i wiodącym operatorem w dedykowanej logistyce kontraktowej dla branży retail (tradycyjne i specjalistyczne sieci handlowe), odzieżowej, kosmetycznej, dóbr luksusowych, FMCG i e-commerce. Zapewnia klientom pełne wsparcie w efektywnym zarządzaniu w ramach łańcucha dostaw. ID Logistics obsługuje klientów w 13 centrach logistycznych o łącznej powierzchni magazynowej blisko 370 tys. mkw., posiada też 2 oddziały transportowe. Obecnie firma zatrudnia ok. 2 500 osób. Siedziba główna mieści się w Katowicach. Dyrektorem Generalnym ID Logistics Polska jest Yann Belgy.  Więcej informacji na:  www.id-logistics.com/pl.

2 KOMENTARZE

Comments are closed.