ID Logistics w III kwartale 2022 – dynamiczny wzrost przychodów, nowe centra dystrybucji i kolejne kontrakty

ID Logistics

Grupa ID Logistics, jeden z europejskich liderów logistyki kontraktowej, podsumowała wyniki za III kwartał i 9 miesięcy 2022 roku.

Eric Hémar, prezes zarządu i dyrektor generalny ID Logistics, komentuje: „ID Logistics odnotował solidne wyniki finansowe w minionym kwartale, wykorzystując zarówno dobry wzrost organiczny jak i udaną integrację niedawnych przejęć. Ostatni kwartał, który, ze względu na akcje promocyjne, zazwyczaj jest bardzo dynamiczny, powinien pozwolić nam na zakończenie kolejnego roku z dobrym wynikiem”.

KOLEJNY DYNAMICZNY KWARTAŁ Z WZROSTEM O 37,1%

W III kwartale ID Logistics po raz kolejny odnotował silny wzrost przychodów do 641,8 mln euro, większym o 37,1% i 11,1% w ujęciu like-for-like w porównaniu z III kwartałem ub.r.

  • We Francji, rynku macierzystym Grupy, przychody zwiększyły się o 13% do 215,9 mln euro. Uwzględniając konsolidację Colisweb (przejętej w styczniu 2022 r.), wzrost wyniósł 6,8%.
  • Na rynkach międzynarodowych Grupa utrzymała silny wzrost przychodów, o 53,7% do 425,9 mln euro. Wzrost uwzględnia przychody z GVT, przejętej w krajach Beneluksu w grudniu ub.r. i Kane Logistics, przejętej w USA w marcu 2022 r. Z wyłączeniem zmian w zakresie konsolidacji i ogólnie pozytywnego efektu kursowego, wzrost w ujęciu like-for-like wyniósł 14,1% w porównaniu z III kwartałem ub.r., kiedy to odnotowano znaczący wzrost o 21,4%.

Ogólnie, ID Logistics zakończył pierwsze dziewięć miesięcy 2022 r. z przychodami na poziomie ponad 1,82 mld euro, co oznacza wzrost o 33,9% (+13,9% like-for-like). W III kwartale Grupa uruchomiła 5 nowych centrów logistycznych, a 13 od początku roku, zgodnie z planem biznesowym.

NOWE PROJEKTY NA ŚWIECIE

W III kwartale liczba przetargów, do których został zaproszony ID Logistics, utrzymała się na wysokim poziomie. Wśród przykładów nowych kontraktów, które w tym czasie Grupa wygrała lub rozpoczęła realizację, wymienić można:

  • We Francji, ID Logistics rozpoczął współpracę z brytyjską firmą DIY Kingfisher, wspierając jej rozwój na rynku francuskim. Operator uruchomił nowy magazyn w Nanteuil-le-Haudoin i zarządza operacjami e-commerce oraz dystrybucją.
  • W Holandii Grupa, wykorzystując potencjał związany z przejęciem GVT, rozpoczęła współpracę z PVO International, dostawcą paneli słonecznych. ID Logistics odpowiada za rozładunek kontenerów przyjmowanych w porcie w Tilburgu, magazynowanie (obecna powierzchnia 15 tys. mkw. ma się zwiększyć do 30 tys. mkw. w 2024 r.) , a następnie dystrybucję towarów na terenie całej Europy.
  • W Brazylii Ypê, wiodący producent artykułów higienicznych i środków czyszczących, powierzy ID Logistics zarządzanie oddziałem w Extrema City. 

NOWE PROJEKTY W POLSCE

W III kwartale w Polsce Grupa ID Logistics, podobnie jak na innych rynkach na świecie, utrzymała dynamiczne tempo rozwoju. Firma wzmocniła współpracę z klientami (branże: retail, FMCG, e-commerce i kosmetyczna), rozszerzając zakres obsługi magazynowej i rozpoczęła realizację nowych projektów. Wśród tych najważniejszych wymienić można:

  • Uruchomienie w Psarach (woj. śląskie) nowego centrum dystrybucyjnego sieci handlowej Carrefour o powierzchni 48 tys. mkw., odpowiadającego za zaopatrzenie supermarketów, hipermarketów, sklepów typu convenience i stacji benzynowych w południowej części kraju.
  • Rozpoczęcie prac związanych z uruchomieniem nowego centrum dystrybucji e-commerce o powierzchni 26 tys. mkw. w Nadarzynie k/Warszawy.
  • Otwarcie nowej spółki IDEO by ID Logistics, która pełni rolę Control Tower dla przepływów towarów w transporcie drogowym, kolejowym i multimodalnym dla Danone i firm z branży FMCG.

PERSPEKTYWY ROZWOJU BIZNESU

ID Logistics dąży do utrzymania szybkiego tempa rozwoju biznesu, ze szczególnym skupieniem na wykorzystaniu możliwości synergii i potencjału ostatnich akwizycji. Grupa koncentruje się na wzroście produktywności już rozpoczętych projektów i zarządzaniu nowymi, które mają być uruchomione jeszcze w roku 2022. Uważnie monitoruje też zmiany w sytuacji makroekonomicznej i reaguje na wynikające z nich potrzeby swoich klientów.

Zobacz także: Firma NRF wynajęła powierzchnię magazynowo-biurową w Panattoni Park Tricity West II

ID LOGISTICS NA ŚWIECIE

ID Logistics, zarządzany przez Erica Hemara, jest międzynarodową grupą specjalizującą się w logistyce kontraktowej, z przychodami na poziomie 1,91 mld EUR w 2021 r. ID Logistics zarządza 364 magazynami w 18 krajach, w tym ponad 8 mln mkw. powierzchni magazynowej w Europie, Ameryce, Azji oraz Afryce. Firma zatrudnia 27,6 tys. pracowników. Z portfolio klientów reprezentujacych branże handlu detalicznego, przemysłu, detail picking, healthcare i e-commerce, ID Logistics wyróżnia się ofertą o wysokim poziomie technologicznym. Rozwijając podejście społeczne i prośrodowiskowe przez wdrażanie już od momentu powstania w 2001 roku wielu autorskich projektów, Grupa angażuje się w ambitne działania na rzecz CSR. Akcje ID Logistics są notowane na rynku regulowanym Euronext w Paryżu, Compartment A (ISIN Code: FR0010929125, Ticker: IDL). Więcej informacji na: www.id-logistics.com

ID LOGISTICS POLSKA S.A.

ID Logistics Polska S.A., zarządzany przez Yanna Belgy, jest częścią międzynarodowej Grupy ID Logistics i wiodącym operatorem w dedykowanej logistyce kontraktowej dla branży retail (spożywczy i specjalistyczne sieci handlowe), FMCG, e-commerce, kosmetycznej, odzieżowej i dóbr luksusowych. Zapewnia pełne wsparcie w efektywnym zarządzaniu w ramach łańcucha dostaw.

W Polsce ID Logistics obsługuje klientów w 16 centrach logistycznych o łącznej powierzchni magazynowej 670 tys. mkw., posiada też 3 oddziały transportowe. Obecnie zatrudnia ponad 5,5 tys. osób. Siedziba główna mieści się w Katowicach. ID Logistics Polska, w oparciu o cele globalnej strategii CSR Grupy, kieruje się zasadami odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju. Więcej informacji na:  www.id-logistics.com/pl.

1 KOMENTARZ

Comments are closed.