Budownictwo przyszłości – Osiedla nowej Ery

Budownictwo
Mariusz Poławski, ekspert rynku nieruchomości

Budownictwo mieszkaniowe podlega ciągłej ewolucji. Obecnie głównymi czynnikami inspirującymi do zmian jest potrzeba coraz większej energooszczędności oraz dbania o środowisko naturalne. W okresie pandemii, kiedy znacznie więcej czasu spędzamy we własnych domach, ten trend może jeszcze przyspieszyć. Ekologia jest w ostatnim czasie odmieniana przez wszystkie przypadki. Dla klientów szukających mieszkania na rynku pierwotnym (ale też wtórnym) to również bardzo ważny punkt w ocenie atrakcyjności oferty deweloperów, a ci ostatni muszą poważnie uwzględniać wyzwania ekologiczne w przygotowywanych projektach.

Pasywność będzie standardem

Już od stycznia 2021 roku nastąpi kolejne zaostrzenie prawnych wymogów w zakresie standardów energetycznych nowo oddawanych nieruchomości. Przepisy określają m.in. rosnące wymagania izolacyjności cieplnej budynków, a także maksymalnego wskaźnika zużycia energii pierwotnej w przeliczeniu na powierzchnię użytkową. Wchodzimy zatem w erę domów pasywnych, gdzie zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania jest minimalne. Dzięki wykorzystaniu energii odnawialnej (m.in. moduły fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, gruntowe pompa ciepła), odzyskowi ciepła z wentylacji (rekuperacji) i maksymalnemu wykorzystaniu zysków ciepła, nieruchomości będą wręcz zeroenergetyczne czyli w pełni samowystarczalne w rozumieniu energetycznym. Umożliwi to niemal całkowitą rezygnację z zewnętrznych źródeł energii, takich jak energia elektryczna z sieci czy urządzeń prądotwórczych zasilanych tradycyjnymi paliwami kopalnymi.

Wyścig technologii trwa

W celu sprostania rosnącym oczekiwaniom trwa nieustanne poszukiwanie nowych technologii, które dostarczą zastosowania materiałów lżejszych, a zarazem o lepszych parametrach technicznych. Do tego dochodzi minimalizowanie odpadów budowlanych i zmniejszenie zużycia energii w trakcie budowy i transportu materiałów. Osiedla będą stawały się czyste pod względem ekologicznym. Na własne potrzeby będą wytwarzać wodę, prąd, ciepło przerabiając własne odpady. Małe biogazownie są już instalowane, a że jest to możliwe pokazał Bill Gates pijąc wodę uzyskaną z odchodów ludzkich.

Systemy typu smart home to już codzienność

Na porządku dziennym są już wykorzystywane rozwiązania minimalizujące zużycie różnych surowców. Dzięki nowym technologiom IT coraz szerzej korzystamy m.in. z systemów pozwalających zdalnie zarządzać mieszkaniem w zakresie oświetlenia, ogrzewania, zużycia energii i wody.

W pogoni za wodą i czystym powietrzem

Budownictwo przyszłości musi odpowiadać na problemy wynikające z anomalii pogodowych i zmian klimatu. Jednym z takich kluczowych tematów są malejące zasoby wody zdatnej do użytku przez ludzi. Dlatego coraz większy nacisk, także od strony legislacyjnej, kładziony jest na magazynowanie deszczówki. Po oczyszczeniu jej we właściwy sposób może być ponownie wykorzystana m.in. do spłukiwania toalet czy podlewania zieleni. Wpływa to znacząco na zmniejszenie zużycia wody pitnej i ilości odprowadzanych ścieków. Drugim trendem jest walka ze smogiem czy ogólnie mówiąc z zanieczyszczeniem powietrza i różnego rodzaju alergenami. Zastosowanie skutecznych rozwiązań zapewnienia mieszkańcom możliwości korzystania z czystego i bezpiecznego powietrza (np. filtrów antysmogowych) staje się obecnie ważnym wyzwaniem dla deweloperów.

Miasta przyszłości już istnieją

Autonomiczne i samowystarczalne osiedla czy nawet miasta nie są już tylko marzeniem ekologów. Takie projekty już powstają, ale przede wszystkim w najbogatszych częściach świata. Jednym z nich jest projekt Belmont w Arizonie finansowany przez Billa Gatesa. Jego Smart City ma być modelowym przykładem wykorzystania najnowszych technologii. Z kolei dzielnica Bastakiya w Dubaju jest już dzisiaj samowystarczalna energetycznie. Zjednoczone Emiraty Arabskie, wykorzystując wpływy ze sprzedaży ropy, już od dawna mocno inwestują w energię odnawialną.

To musi się opłacać

W naszym kraju problemem pozostają finanse. Stosowanie nowych, efektywniejszych technologii oznacza niestety wyższe koszty. Zadaniem deweloperów pozostaje zatem aktywna edukacja klientów, że inwestycje zwiększające energooszczędność i wpływające na ekologię zwrócą się z naddatkiem, a jednocześnie pozytywnie wpłyną na środowisko. Jednocześnie rząd powinien dotować budownictwo zeroemisyjne m.in. poprzez wsparcie instalowania paneli fotowoltaicznych, uproszczone procedury administracyjne itp. Przykład stosowania nowoczesnych rozwiązań musi natomiast wypływać od liderów branży, czyli największych deweloperów w ślad za którymi pójdą mniejsze podmioty.