Udany I kwartał Grupy INPRO

0
65
Inpro
Osiedle Start Inpro

Grupa INPRO podsumowała wyniki finansowe za I kwartał 2020 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 77,8 mln zł netto, czyli o 178 % więcej niż w analogicznym okresie 2019 roku. Grupa utrzymała wysoką rentowność netto na poziomie 12%. W całym 2020 rok planuje przekazać około 900 lokali wobec 569 wydanych w 2019 roku.

W I kwartale 2020 roku Grupa INPRO zanotowała przychody ze sprzedaży na poziomie 77,8 mln zł, czyli o 178 % więcej w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Zysk brutto ze sprzedaży wzrósł do 18,8 mln zł, w porównaniu do 9 mln zł osiągniętych rok wcześniej. Natomiast zysk netto wyniósł 9 mln zł wobec 0,5 mln zł wypracowanych w I kwartale 2019 roku. Na poziom osiągnięto zysku w I kwartale br. główny wpływ miały wydania lokali na osiedlu Azymut w Gdyni.

W I kwartale 2020 roku Grupa Kapitałowa INPRO sprzedała łącznie 190 lokali (w rozumieniu umów przedwstępnych netto), to jest o 2 % więcej niż w tym samym okresie 2019 roku. Największym zainteresowaniem cieszyły się inwestycje: Harmonia Oliwska, Optima oraz osiedle Havlove.

Od stycznia do marca br. Grupa Kapitałowa INPRO przekazała łącznie 167 lokali (w tym INPRO S.A. wydała 166 lokali) i było to o 221 % więcej niż w I kwartale 2019 roku.

Zdecydowana większość obrotów Spółek INPRO i DOMESTA przypadać będzie na II połowę roku 2020. Przy założeniu braku opóźnień w procedurach administracyjnych związanych z uzyskaniem pozwoleń na użytkowanie, do końca 2020 r. planowane jest zakończenie 7 inwestycji (łącznie w roku zakończona zostanie budowa około 900 lokali).

„I kwartał 2020 roku oceniamy pozytywnie pod względem osiągniętych wyników finansowych.  Warto pokreślić, że wszystkie nasze segmenty działalności osiągnęły dodatni wynik netto. Cieszy nas także liczba sprzedanych mieszkań. Jednakże ostrożnie podchodzimy do uruchamiania nowych inwestycji, co wpływa na zmniejszenie liczby oferowanych lokali. Aktualna oferta na koniec I kwartału zmniejszyła się 12% w porównaniu z końcem 2019 roku – powiedział Krzysztof Maraszek, Wiceprezes Zarządu INPRO S.A.

Na początku 2020 r. INPRO SA wprowadziła do sprzedaży III etap osiedla Optima. Natomiast PB DOMESTA Sp. z o.o. wprowadziła budynki A i D na osiedlu Traffic oraz budynek 3 na osiedlu Nowa Niepołomicka 2. Grupa posiada znaczny bank gruntów z gotowymi pozwoleniami na budowę. Z uwagi jednak na stan pandemii SARS-CoV-2 decyzje o wprowadzeniu kolejnych projektów uzależnione będą od sytuacji gospodarczej i możliwości popytowych potencjalnych nabywców.

W dniu 25 maja 2020 r. Zarząd INPRO S.A. podjął uchwałę, w której zawnioskował, aby część zysku netto Spółki za 2019 rok w kwocie 6.006.000 zł tj. 0,15 zł na każdą akcję, przeznaczona została na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki. Natomiast pozostała część wypracowanego w 2019 r. zysku netto Spółki w kwocie 22.080.013,60 zł ma zostać przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.

***

Firma INPRO powstała w 1987 roku. Jest jedną z najbardziej uznanych i liczących się firm deweloperskich działających na rynku trójmiejskim. W swojej ofercie ma przede wszystkim apartamenty i mieszkania
o podwyższonym standardzie oraz domy jednorodzinne. Spółka realizuje także inwestycje komercyjne, takie jak hotele apartamentowe i biurowce oraz świadczy usługi budowlane. INPRO kładzie nacisk przede wszystkim na doskonałe lokalizacje swoich inwestycji oraz wysoką jakość wykonania, dzięki czemu od wielu lat zajmuje wysokie miejsce w pierwszej piątce firm deweloperskich na rynku trójmiejskim. Grupa INPRO posiada wykwalifikowaną kadrę budowlaną. Firma szczególną uwagę przykłada do stosowania nowoczesnych technologii oraz nowatorskich rozwiązań technicznych i organizacyjnych. INPRO jest również w czołówce pod względem liczby sprzedanych lokali dzięki odpowiedniemu dopasowaniu oferty do wymagań klientów.

Więcej publikacji na temat biznesu i informacje z branży nieruchomości