Katowice z najniższym wskaźnikiem pustostanów w Polsce

Pandemia wpłynęła negatywnie na większość gałęzi gospodarki. Eksperci Knigt Frank od wielu miesięcy przekonywali, że jej skutki na rynku nieruchomości będą widoczne dopiero pod koniec tego roku, albo nawet na początku przyszłego. Przede wszystkim wynikało to z tego, że zarówno procesy transakcji najmu jak i inwestycyjne rozłożone są na wiele miesięcy, więc dobre wyniki rynkowe w pierwszej połowie 2020 roku były rezultatem rozpoczętych procesów jeszcze przed pandemią.

Najemcy w drugim kwartale 2020 roku wstrzymali oddech odkładając decyzje o zmianie lokalizacji i ewentualnej ekspansji na później. Według ankiety przeprowadzonej przez Knight Frank w lipcu wśród najemców w Polsce, aż 77% ankietowanych firm wprowadziło pracę zmianową lub rotację personelu obserwując rozwój pandemii. W rezultacie w Warszawie i we wszystkich miastach regionalnych odnotowany został spadek popytu, wzrost podnajmów i pustostanów. Najwyższy wskaźnik pustostanów jest we Wrocławiu i w Łodzi – 14,3%, a najniższy właśnie w Katowicach – pomimo wzrostu w III kwartale 2020 r. o 0,9 pp. wynosi tylko 7%

W III kw. 2020 roku najemcy wynajęli o 40% mniej powierzchni  niż  w  analogicznym  okresie  ubiegłego  roku,  a  względem  III  kw.  2019  roku  pustostany  w  ośmiu  największych  miastach  regionalnych w Polsce wzrosły o 2,8 pp. i wyniosły na koniec września 2020 roku 11,9%, co daje 680 000 m kw. powierzchni dostępnej na wynajem od zaraz.” – komentuje autorka raportu „Polska. Rynek biurowy i Inwestycyjny III kwartał 2020” Jadwiga Małek, Konsultant w dziale Badań Rynku, Knight Frank

Od początku pandemii obserwujemy gwałtowny wzrost powierzchni dostępnej w podnajmie. O ile na koniec czerwca 2020 roku dostępne było 130 000 m kw., z czego 60 000 m kw. w Warszawie a 70.000 m kw. w największych miastach regionalnych, o tyle na koniec września było to już ponad 200.000 m kw.

Niski współczynnik pustostanów w Katowicach wynika z wciąż nienasyconego w pełni rynku powierzchni biurowych. Dopiero w ostatnich latach nastąpił dynamiczny wzrost inwestycji biurowych dostarczających nowoczesną powierzchnię klasy A. Jednocześnie Katowice stały się atrakcyjnym rynkiem dla zagranicznych firm sektora BDO, SSC, R&D oraz IT. Aktywność międzynarodowych najemców sektora nowoczesnych usług biznesowych powoduje, iż udostępniana powierzchnia biurowa jest absorbowana powodując obecnie najniższy wskaźnik pustostanów w Polsce. Powierzchnia dostępna w podnajmie, która bardzo szybko rośnie w całym kraju, w Katowicach jest również na niskim poziomie. Na rynku w ofercie podnajmu jest tylko 9 000 m kw. Katowice są zdominowane przez sektor nowoczesnych usług biznesowych, czyli firmy stanowiące część globalnych korporacji, które przez swoją stabilność finansową, są bardziej odporne na kryzysy i nie muszą szukać oszczędności „tu i teraz”, co jest podstawową cechą podnajmu.” – komentuje Iwona Kalaga, Negocjator Knight Frank w Katowicach

Knight Frank LLP z siedzibą w Londynie jest wiodącym i niezależnym globalnym doradcą w zakresie nieruchomości. Zatrudnia powyżej 19 000 pracowników w ponad 500 biurach w 60 krajach. Knight Frank doradza klientom, od indywidualnych właścicieli i nabywców, po największych deweloperów, inwestorów i najemców korporacyjnych.