Work-life balance, przyjazne środowisko pracy i partnerskie relacje – Cushman & Wakefield z prestiżowym tytułem Friendly Workplace 2021

Friendly Workplace

Międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield została po raz kolejny laureatem programu Friendly Workplace. Kapituła konkursu doceniła konsekwencję i zaangażowanie w realizację strategii personalnej. Szczególnie wyróżniony został obszar związany ze wzmacnianiem dobrostanu pracowników i budowaniem kultury organizacyjnej, opartej o kluczowe wartości. Zaangażowanie społeczne oraz aktywne i odpowiedzialne zarządzanie biznesem w czasie pandemii Covid-19 również zdobyło uznanie jury.

Friendly Workplace” to wyróżnienie redakcji MarkaPracodawcy.pl dla firm, które mogą pochwalić się nowoczesnym podejściem w obszarze polityki personalnej i rozwoju pracowników. Nagradzane nim są firmy, które szanują i wspierają model równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym, tworzą zdrowe i przyjazne środowisko pracy, stawiają na otwarte i partnerskie relacje z pracownikami, inwestują w rozwój ich kompetencji zawodowych oraz zainteresowań.

Wyróżnienie dla Cushman & Wakefield jest to nagroda za wspólny wysiłek i zaangażowanie pracowników – podkreśla Aleksandra Tomaszewska, HR Manager, Asset Services, Cushman & Wakefiled. Dzięki współpracy osiągamy to, co wydaje się nie możliwe do zrobienia. Pracownicy Cushman & Wakefield regularnie zapraszani są do licznych konsultacji i badań w które chętnie się angażują, co pozwala szczegółowo zrozumieć ich potrzeby i oczekiwania – dodaje Aleksandra Tomaszewska, HR Manager, Cushman & Wakefield.

Chcemy lepiej zrozumieć aktualne samopoczucie pracowników, poziom energii i obciążenie pracą, szczególnie w tym wymagającym czasie. Pozwoli nam to bardziej adekwatnie planować przyszłe inicjatywy na kolejny kwartał i nadchodzący rok – mówi Anna Trochim, Head of HR, Cushman & Wakefield.

Pracownicy Cushman & Wakefield mają dostęp do szerokiej oferty szkoleń, kursów i studiów. W ramach autorskiego projektu OneCushwake i takich inicjatyw jak OneCushwake Master Mind czy CushwakeCares, organizowane są sesje warsztatowe, spotkania coachingowe oraz spotkania dla pracowników dedykowane dbałości o siebie i swój dobrostan. Organizowane są zajęcia i sesje Mindfullness, pilates, warsztaty dobrego i zdrowego snu, ćwiczenia wzmacniające kręgosłup, a także ciekawe webinaria z ekspertami z różnych dziedzin.

Realizowane w naszej organizacji programy są przygotowywane z myślą o pracownika, dlatego bardzo często zapraszamy ich do dzielenia się swoją opinią. Zależy nam na poznaniu potrzeb, abyśmy jeszcze lepiej mogli dopasować do nich naszą ofertę – podkreśla Aleksandra Tomaszewska, HR Manager, Cushman & Wakefield.

Dodatkowo, 1 lutego 2021 firma Cushman & Wakefield dołączyła oficjalnie do grona firm, które podpisały Kartę Różnorodności. Jest to międzynarodowa inicjatywa mająca na celu promowanie różnorodności i równych szans w zatrudnieniu, bez względu na płeć, rasę, orientację seksualną, pochodzenie etniczne, wiek, niepełnosprawność czy religię. Podpisanie Karty Różnorodności jest dla firmy zobowiązaniem do wyrażania braku zgody na jakiekolwiek formy dyskryminacji oraz do angażowania innych – zarówno pracowników, jak i partnerów biznesowych –  w podejmowanie działań na rzecz tworzenia i promocji różnorodności.

Firma Cushman & Wakefield nie zwalnia tempa i pracuje nad kolejnymi projektami i inicjatywami będącymi odpowiedzią na potrzeby pracowników. Liczymy, że w związku z tym będziemy mogli powalczyć o tytuł Friendly Workplace także w kolejnym roku – mówi Aleksandra Tomaszewska.

Zobacz także: Krzysztof Cipiur obejmuje pozycję Dyrektora działu Capital Markets i jednocześnie dołącza do grona Partnerów w Knight Frank

O Cushman & Wakefield

Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) jest wiodącą na świecie firmą doradczą świadczącą usługi na rzecz najemców i właścicieli nieruchomości komercyjnych. Cushman & Wakefield należy do grupy największych firm doradczych na rynku nieruchomości, zatrudnia ok. 50 tysięcy pracowników w 400 biurach i 60 krajach na całym świecie. W 2020 roku jej przychody wyniosły 7,8 mld USD. Do najważniejszych usług świadczonych przez firmę należą zarządzanie nieruchomościami, obiektami i projektami, pośrednictwo w wynajmie powierzchni, obsługa transakcji na rynkach kapitałowych, wyceny i inne. Więcej informacji można uzyskać na stronie: www.cushmanwakefield.com lub na Twitterze: @CushWake

1 KOMENTARZ

Comments are closed.