Cushman & Wakefield ogłasza utworzenie grupy zadaniowej RRTF, która będzie wpierała firmy w przygotowaniach do wznowienia działalności po zakończeniu pandemii COVID-19

RRTF

Firma uruchomiła stronę SixFeetOffice.com, prezentującą opracowany w Holandii program dystansowania społecznego

Międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield poinformowała dziś o utworzeniu grupy zadaniowej Recovery Readiness Task Force (RRTF), której powierzono zadanie opracowania najlepszych praktyk, rozwiązań i modeli współpracy, aby wspierać klientów w przygotowaniach do wznowienia działalności po zakończeniu epidemii COVID-19 oraz powrotu pracowników do miejsc pracy. Cushman & Wakefield uruchomił także stronę internetową www.SixFeetOffice.com, na której prezentuje autorską, nowatorską koncepcję projektu biura, uwzględniającą nowe zasady dystansowania społecznego – koncepcja ta jest obecnie testowana w Holandii.

To wirus podyktuje, kiedy będziemy mogli ostatecznie wrócić do miejsc pracy i sklepów, ale przygotowania warto rozpocząć już teraz – mówi John Forrester, Prezes Cushman & Wakefield i Dyrektor Wykonawczy RRTF. – Mobilizujemy do działania naszych najlepszych ekspertów i liderów innowacyjności, czerpiąc z ich doświadczenia w takich obszarach jak innowacje i strategie dotyczące środowiska pracy, design & build, czyli projektowanie i budowa, zarządzanie obiektami, procedury sprzątania budynków komercyjnych, dane i technologie oraz badania – dodaje John Forrester.

Grupa zadaniowa RRTF już niedługo zaprezentuje zestaw narzędzi zawierający szczegółowe procedury, które najemcy i wynajmujący będą mogli wykorzystać przy planowaniu powrotu pracowników do pracy. Będzie bazował na najlepszych praktykach wynikających z doświadczeń firmy Cushman & Wakefield w Chinach, gdzie w ramach joint venture z Vanke Service już wspiera 10 tys. firm zatrudniających prawie milion pracowników w powrocie do ponad 1000 budynków.

Wykorzystujemy wiedzę zdobytą w Azji, więc nasi klienci będą dobrze poinformowani i przygotowani na powrót do pracy – dodaje John Forrester.

W skład grupy zadaniowej RRTF – oprócz Johna Forrestera pełniącego funkcję Dyrektora Wykonawczego – wejdą następujący specjaliści, którzy będą współpracowali ze wszystkimi globalnymi ekspertami merytorycznymi firmy:

Bruce Mosler, Przewodniczący, Global Brokerage, będzie odpowiedzialny za rozwój strategicznych partnerstw publiczno-prawnych w celu dostosowania procedur operacyjnych do polityki publicznej;

Despina Katsikakis, Dyrektor Occupier Business Performance, zapewni wiedzę ekspercką z zakresu przyszłości pracy, oferując rozwiązania w dziedzinie workplace strategy w oparciu o Experience Per SFTM – narzędzie firmy Cushman & Wakefield, które zawiera ponad 2,7 mln danych na temat doświadczeń pracowników zdalnych przed wybuchem pandemii COVID-19;

Edward Law, Dyrektor Operacyjny Vanke Service Cushman & Wakefield, zapewni najlepsze praktyki dotyczące wznowienia działalności, opracowane przez największą w Chinach firmę świadczącą usługi zarządzania nieruchomościami i obiektami, która zatrudnia ponad 20 tys. osób i zarządza nieruchomościami o powierzchni ponad 74 mln mkw.;

Paul Bedborough, Dyrektor Generalny C&W Services, będzie koncentrował się na najlepszych praktykach w zakresie konserwacji i utrzymania czystości w związku z COVID-19, oferowanych przez firmę zatrudniającą 14 tys. pracowników i świadczącą usługi obsługi nieruchomości;

Jeroen Lokerse, Dyrektor Cushman & Wakefield w Holandii, zapewni innowacyjne rozwiązania projektowe opracowane przez zespół wybitnych architektów i projektantów biur z firmy C&W Design & Build;

Adam Stanley, Główny Dyrektor ds. Cyfryzacji i Dyrektor ds. Informatyki, będzie koncentrował się na opracowaniu najlepszych praktyk opartych na danych we współpracy z szerokim gronem partnerów oferujących innowacyjne rozwiązania w zakresie nowych technologii i działalności biznesowej w sferze wirtualnej;

Jason Tolliver, Dyrektor New Commerce Research, wniesie wyjątkową perspektywę badań rynku nieruchomości handlowych i magazynowych, oferując wiedzę ekspercką zarówno wynajmującym, jak i najemcom w szybko zmieniających się sektorach handlowym i e-commerce.

Kevin Thorpe, Główny Ekonomista, będzie nadal dzielił się swoją wiedzą na temat wpływu pandemii COVID-19 na gospodarkę globalną i amerykańską, rynki kapitałowe i finansowe, wskaźniki na rynkach najmu, zarządzanie nieruchomościami i projektami oraz czynniki, które kształtują podaż i popyt.Six Feet Office

Ponadto grupa zadaniowa RRTF będzie koncentrowała się na opracowywaniu nowych produktów i rozwiązań, które pomogą właścicielom i najemcom nieruchomości komercyjnych w stosowaniu zasad dystansowania społecznego, w tym także nowej koncepcji projektu biura „Six Feet Office,” która jest obecnie testowana w biurze firmy Cushman & Wakefield w Amsterdamie.

Koncepcja biura zaprojektowanego według modelu „Six Feet Office” obejmuje między innymi wizualne oznaczenia trasy przemieszczania się pracowników w biurze, aby mogli zachować zalecaną odległość sześciu stóp, czyli ok. 2 metrów., od siebie. Wśród dodatkowych elementów wyposażenia znalazły się także przezroczyste przegrody pomiędzy stanowiskami pracy. Wprowadzono również zestaw prostych i łatwych w stosowaniu regulacji i zasad postępowania, które stawiają zdrowie i bezpieczeństwo pracowników w biurze na pierwszym miejscu. Więcej informacji można uzyskać na stronie: www.sixfeetoffice.com.

Cushman & Wakefield publikuje najnowsze informacje dotyczące pandemii COVID-19 w dziale trendy i analizy COVID-19 na stronie: www.cushwake.com.

O Cushman & Wakefield

Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) jest wiodącą na świecie firmą doradczą świadczącą usługi na rzecz najemców i właścicieli nieruchomości komercyjnych. Cushman & Wakefield należy do grupy największych firm doradczych na rynku nieruchomości, zatrudnia ok. 53 tysiące pracowników w 400 biurach i 60 krajach na całym świecie. W 2019 roku jej przychody wyniosły 8,8 mld USD. Do najważniejszych usług świadczonych przez firmę należą zarządzanie nieruchomościami, obiektami i projektami, pośrednictwo w wynajmie powierzchni, obsługa transakcji na rynkach kapitałowych, wyceny i inne. Więcej informacji można uzyskać na stronie: www.cushmanwakefield.com lub na Twitterze: @CushWakeCE

Więcej publikacji na temat biznesu, komentarzy i informacji z branży nieruchomości.