W jaki sposób technologia pomaga zarządcom nieruchomości sprostać wyzwaniom związanym z COVID-19

COVID-19

Rozprzestrzenienie się wirusa COVID-19 z całą pewnością odbiło się negatywnie na globalnym rynku nieruchomości. Sytuacja, w której się znaleźliśmy doprowadziła do tego, że zarówno właściciele nieruchomości, jak i zespoły zarządzające nieruchomościami na całym świecie nagle musiały stać się o wiele bardziej kreatywne. Ta innowacyjność w podejściu przejawia się przede wszystkim w tworzeniu nowej, odpowiednio dopasowanej oferty dla najemców.

Kryzys stwarza wielką szansę przede wszystkim dla elastycznego podejścia do zarządzania nieruchomościami. Ci, którzy znajdą oryginalne sposoby na utrzymanie zaangażowania najemców, nawet jeśli znajdują się oni poza przestrzenią biurową, mogą zyskiwać w oczach użytkowników przestrzeni.

Wyzwania związane z epidemią, spowodują, że zapotrzebowanie na zaawansowane rozwiązania technologiczne stosowane w zarządzaniu budynkami będzie rosło coraz dynamiczniej. Pod pewnymi względami sytuacja spowodowana epidemią COVID-19 stanowi próbę ognia. Kto jest gotów wykorzystać nowe rozwiązania technologiczne, aby utrzymać zadowolenie najemców i ich komfort z korzystania z powierzchni biurowej, a z drugiej strony dostarczyć wartość właścicielom nieruchomości i wesprzeć ich w odnalezieniu się w nowej rzeczywistości?

Można dziś zadać wiele pytań dotyczących rozwiązań technologicznych wykorzystywanych w zarządzaniu i z całą pewnością pojawi się wiele odpowiedzi, ale obecnie skoncentrujemy się wyłącznie na kilku wybranych obszarach: utrzymaniu czystości, kreowaniu doświadczenia najemcy, komunikacji wewnątrz-zespołowej i technologii bezkontaktowej.

1. Bezpieczeństwo i czystość

Po pierwsze, utrzymanie bezpieczeństwa w budynkach musi być najwyższym priorytetem dla każdego zespołu zarządzającego nieruchomościami. Dlatego utrzymanie w bezwzględnej czystości miejsc o dużym natężeniu ruchu jest kluczowe.  Częstotliwość czyszczenia i dezynfekcji powierzchni znacznie wzrosła, jak wynika z naszych rozmów z zarządcami nieruchomości. Prognozujemy, że stworzy to potrzebę stałego monitorowania przestrzeni, w celu optymalizacji takich usług. Zarządzający będą mogli wykorzystać w tym celu zarówno informacje z inteligentnego systemu BMS, jak i z innych źródeł np. dedykowanych sensorów lub innych urządzeń, które pomogą w takich działaniach.

Kolejnym wyzwaniem, przed którym stoją zarówno właściciele budynków, jak i sami najemcy jest bezpieczeństwo pracowników w strefach wspólnych oraz w samych biurach. „Zdajemy sobie sprawę z ogromnego wyzwania, jakim jest przygotowanie odpowiedniej strategii obejmującej wszystkie wytyczne związane z zapewnieniem bezpieczeństwa pracownikom po ich powrocie do biur. W związku z tym przygotowaliśmy przewodnik dotyczący ponownego zajmowania powierzchni biurowych. W ten sposób wspieramy naszych klientów w przygotowaniu strategii minimalizacji ryzyka, a także w opracowaniu procedur i wytycznych dotyczących dostosowania powierzchni biurowej do nowych wymogów bezpieczeństwa” – mówi Neil McLocklin, partner w Knight Frank, szef działu Doradztwa Strategicznego EMEA.

Nawet gdy sytuacja już się ureguluje, konieczne będzie stałe monitorowanie kwestii bezpieczeństwa poprzez wykorzystanie danych, a nie tylko czynnika ludzkiego np. pracowników ochrony.

2. Doświadczenie najemcy i komunikacja

W kwestii kreowania doświadczenia najemców właściciele  nieruchomości, a także zarządcy mają do dyspozycji szeroki wachlarz możliwości. Łatwym do wdrożenia rozwiązaniem są aplikacje budynkowe, które pozwalają zarządcom na bieżąco informować pracowników najemców o tym, co się dzieje w budynku. Przykładem takiej aplikacji jest rozwiązanie Spaceflow: „Zarządzający mogą informować najemców o wielu kwestiach np. przekazywać informacje dotyczące zasad korzystania z budynku, statusu sprzątania powierzchni wspólnych, wprowadzonych środków ostrożności, a także dzielić się dobrymi radami na temat tego, co powinni robić sami użytkownicy, aby zachować bezpieczeństwo w biurze.” – mówi Lukas Balik, dyrektor generalny i współzałożyciel Spaceflow. „Dzięki aplikacji Spaceflow zarządcy nieruchomości mogą korzystać z istniejących szablonów wiadomości, stworzonych przez zespół Spaceflow, ale mogą również tworzyć własne posty oraz wysyłać specjalne powiadomienia z ważnymi informacjami.” – dodaje Lukas Balik.

Dzięki aplikacjom do kreowania i zarządzania aktywnościami i doświadczeniami najemców, użytkownicy mogą również łączyć się ze sobą wirtualnie bez potrzeby bezpośredniego kontaktu ze sobą. Coraz popularniejsze są wirtualne wydarzenia zmierzające do budowania społeczności, takie jak wspólne gry, które można łatwo organizować za pomocą narzędzi do prowadzenia wideokonferencji, np. Zoom, MS Teams czy Hangout. Te narzędzia mogą być także wykorzystywane przez zarządców nieruchomości do organizowania różnych ciekawych wyzwań czy zajęć dla najemców.

3. Komunikacja wewnątrz-zespołowa

Ważne jest zachowanie stałego kontaktu ze swoimi najemcami, ale również, aby ten kontakt utrzymywać ze współpracownikami odpowiedzialnymi za różne obszary w budynku np. ochronę, serwisy sprzątające i techniczne etc. Wcześniej wspomniane narzędzia służące do efektywnej wymiany informacji i wideokonferencji będą tutaj również niezwykle użyteczne.

4. Technologia bezdotykowa

Kontrola dostępu to kolejny obszar, w którym zarządcy nieruchomości mogą wykorzystywać technologię do zapewnienia bezpieczeństwa i płynnej obsługi najemców.

Istnieją rozwiązania, które łączą zabezpieczenie wejścia do budynku za pomocą nadzoru wideo i wirtualny system do obsługi gości. Jeśli taki system jest dodatkowo zintegrowany z aplikacją w telefonie każdego użytkownika budynku, to nie ma wówczas potrzeby używania magnetycznych, dotykowych kart wejściowych, bowiem karta ta jest wyświetlana w aplikacji. To zmniejsza potencjalne ryzyko rozprzestrzenienia się wirusa, bowiem zmniejszamy znacząco liczbę bezpośredniego kontaktu z jakąś powierzchnią. Taki system może też pomóc w dokładnym określeniu ścieżki gościa, który przyszedł do budynku.

Wedle danych WHO wirus może pozostawać na powierzchniach metalowych nawet przez 2 dni, dlatego tak ważne jest, aby do minimum ograniczyć takie zachowania użytkowników, w których mogą oni bezwiednie dotykać powierzchni, która może stanowić dla nich źródło zakażenia. Integracja systemów dostępu z aplikacjami mobilnymi może pozwolić użytkownikom na otwieranie drzwi bez ich dotykania. „Dzięki możliwości bezdotykowej rezerwacji pokoi pomagamy zminimalizować niepotrzebny kontakt” – mówi Lukas Balik, dyrektor generalny i współzałożyciel Spaceflow.

Zarówno właściciele nieruchomości, jak i zarządcy mają teraz przed sobą ogromne wyzwanie. Na szczęście nowoczesne technologie sprawiają, że ich praca jest znacznie łatwiejsza i bezpieczniejsza, a dzięki odpowiedniemu połączeniu planowania i podejmowania strategicznych inwestycji technologicznych, mogą nadal oferować wartościowe usługi nawet w czasie post-pandemii.

Knight Frank  to wiodący niezależny międzynarodowy doradca w nieruchomościach. Z siedzibą główną w Londynie, Knight Frank zatrudnia ponad 19 000 ekspertów w 512 biurach w 60 krajach. Grupa doradza zarówno indywidualnym właścicielom i kupującym, jak i znaczącym deweloperom, inwestorom i najemcom korporacyjnym. Dowiedz się więcej o firmie na stronie knightfrank.com

Więcej publikacji na temat technologii, biznesu i zarządzania nieruchomościami