Skanska wprowadza udoskonalone standardy bezpieczeństwa i przedstawia nowy koncept powierzchni biurowych

Care for Life Office Concept

Skanska opracowała nowe zasady i przystosowała powierzchnie biurowe w regionie CEE tak, aby wesprzeć najemców swoich budynków w procesie powrotu do biur. Nowa oferta – „Care for Life Office Concept” – obejmuje rekomendacje i konsultacje związane z nowymi procedurami bezpieczeństwa i higieny, odpowiednim dostosowaniem technologii wykorzystywanych w budynkach Skanska oraz reorganizacją przestrzeni biurowych. Nowy koncept został wdrożony w budynkach spółki w regionie Europy Środkowo-Wschodniej we współpracy z niezależ­nymi eksper­tami.

Skanska jest liderem na rynku nierucho­mości biurowych w regionie CEE, działającym w dziesięciu miastach, na terenie czterech krajów: na Węgrzech, w Cze­chach, Rumunii i Polsce. W marcu 2020 roku, w związku z wybuchem pandemii koronawirusa, spółka wdrożyła specjalne środki ostrożności dla swoich pracowników oraz partnerów biznesowych, jak również na terenie realizowanych inwestycji, aby zapewnić im bezpieczeństwo i ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Pozwoliło to na kontynuowanie prac, pomimo utrudnień związanych z COVID-19. Biurowce dewelopera są realizowane bez istotnych opóźnień. Jest to możliwe dzięki skutecznej współpracy pomiędzy inwestorem a generalnym wykonawcą w ramach Grupy Skanska.

Spółka biurowa Skanska była w stanie dostosować się do nowej rzeczywistości w tak krótkim czasie, głównie dzięki kulturze opartej o elastyczny czas pracy i wcześniej wdrożonych zasadach pracy z domu. Nie byłoby to możliwe bez wykorzystania nowoczesnych narzędzi, które w znacznym stopniu ułatwiają wirtualne spotkania i realizację codziennych zadań. Po blisko trzech miesiącach pracy zdalnej, do biur stopniowo wracają pracownicy dewelopera. Nowe wytyczne i zasady organizacji w miejscach pracy są prezentowane przy użyciu specjalnie zaprojektowanych komunikatów wizualnych, ułatwiających przestrzeganie polityki dystansu społecznego. Są to plakaty i oznaczenia podłogowe z zaleceniami właściwymi dla danej przestrzeni lub pomieszczenia, a także ogólnie obowiązującymi zasadami postępowania. Instrukcje zostały ujednolicone, a do ich produkcji użyto materiałów przyjaznych środowisku.

– Globalny test, jakim była praca zdalna, zmienia się teraz w wyzwanie związane z powrotem do biur i uczeniem się nowej, łączonej formy codziennych obowiązków zawodowych – częściowo w biurze, częściowo z domu. Wymaga to określenia nowych zasad funkcjonowania, jak również odpowiedniej adaptacji naszych miejsc pracy, pozwalającej na kontynuowanie działalności. Bezpieczeństwo i dobro naszych pracowników, klientów, partnerów oraz społeczności jest dla Skanska priorytetem i wpisuje się w jedną z kluczowych wartości spółki – Care for Life. Przestrzeń biurowa ma do odegrania trzy ważne role – integracyjną, kulturotwórczą i wspierającą budowanie zespołów. Stworzyliśmy nową ofertę, „Care for Life Office Concept”, bo jesteśmy przekonani, że biura nadal mogą te role pełnić, funkcjonując w „nowej normalności” – mówi Katarzyna Zawodna-Bijoch, prezes spółki biurowej Skanska w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Skanska wkłada wiele wysiłku w tworzenie nowych i dostosowanie istniejących już rozwiązań charakterystycznych dla swoich biur, wykorzystując wdrożenia związane z certyfikac­ją WELL i innowacyjne technologie, takie jak system Connected by Skanska, które pozwalają na bezdotykowe korzystanie z powierzchni biurowej.

Poza podjętymi dotychczas działaniami we własnych biurach, Skanska dzieli się ze swoimi klientami – w szczególności z tymi, którzy zdecydowali się powrócić do „nowej normalności” – wiedzą i nowymi standardami bezpieczeństwa. W związku z tym firma stworzyła „Care for Life Office Concept” – rozwiązanie, którego celem jest zaspokajanie aktualnych potrzeb użytkowników biur. Pomoże ono wskazać obszary, gdzie możliwe jest połączenie bezpieczeństwa, zrównoważonych rozwiązań, praw człowieka i odpowied­nich warunków. Pozwoli także na projektowanie nowoczesnych przestrzeni biurowych tak, by uwzględniały przyszłe zagrożenia związane z pandemią. Skanska dzieli się dobrymi praktykami oferując najemcom profesjonalne doradztwo w zakresie bezpieczeństwa, aktywnie reaguje na bieżące potrzeby oraz pomaga w dostosowaniu istniejących oraz planowanych przestrzeni do nowych wymogów. Współpraca pomię­dzy właścicielem, zarządcą budynku a najemcami ma kluczowe znaczenie w kontekście bezpiecznego powrotu do biur.

– Obecnie jeszcze więcej uwagi należy poświęcić kwestiom bezpieczeństwa, od jakości środowiska pracy, do kwestii dostępu do środków dezynfekcji. W najbliższych miesiącach swobodne poruszanie się po budynkach biurowych będzie ograniczone. Właśnie dlatego odpowiednio dostosowaliśmy własne biura i pomagamy to zrobić naszym najemcom. Doradzamy, jak adaptować się do nowej sytuacji, jak zorganizować pracę lub wyposażyć nowo oddawane do użytku lokale tak, by spełniały wymogi obowiązujących przepisów i uregulowań. Ściśle współpracujemy z architektami oraz epidemiologiem, by nasi klienci mogli korzystać z jak najlepiej przystosowanych przestrzeni – mówi Andrei Ivan, Sustainovation Director w spółce biurowej Skanska w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Skanska

Skanska jest jedną z wiodących firm deweloperskich i budowlanych w Europie. Poza Skandynawią firma prowadzi działalność w zakresie budownictwa i inżynierii lądowej w Polsce, Czechach i na Słowacji oraz w Wielkiej Brytanii. Skanska rozwija nieruchomości komercyjne na wybranych rynkach regionalnych w Polsce, Czechach, Rumunii i na Węgrzech, podczas gdy deweloperskie projekty mieszkaniowe – zgodnie z koncepcją BoKlok – są realizowane w Polsce, Czechach i Wielkiej Brytanii. W 2019 roku Skanska osiągnęła sprzedaż w wysokości 33 miliardów SEK i zatrudniała około 11 700 pracowników w swoich europejskich oddziałach poza Skandynawią.

Więcej informacji na stronie www.skanska.com/property

Więcej publikacji na temat biurowców, biznesu i technologii.