Saski Crescent, z portfolio CA Immo, uhonorowany najwyższym ratingiem WiredScore Platinum

Saski Crescent WiredScore Platinum

WiredScore Platinum to najwyższy poziom tego ratingu, przyznanie go Saski Crescent świadczy o zapewnieniu rozwiązań w obszarze „digital connectivity” na najwyższym poziomie, nawet dla najbardziej wymagających najemców. Proces modernizacji tego biurowca, należącego do CA Immo i położonego w centrum Warszawy, jest już bardzo zaawansowany. Rozpoczęta w pierwszym kwartale tego roku renowacja ma na celu zwiększenie efektywności energetycznej budynku i nadanie mu nowoczesnego charakteru butikowego. Otwarty wcześniej w tym roku showroom oddaje charakter zmian i prezentuje eleganckie, wyraziste wnętrza, odzwierciedlające najnowsze trendy projektowania i technologii budynkowych, a także zrównoważone i przyjazne środowisko pracy.

Modernizacja biurowca Saski Crescent wpisuje się w strategię całej Grupy CA Immo, skupiającej się na zrównoważonych budynkach klasy A i minimalizacji śladu węglowego w swoim portfelu inwestycyjnym. Rewitalizacja ta to kompleksowy projekt mający na celu podniesienie standardów budynku wykorzystując najnowsze trendy i zapewniając długoterminową użyteczność dla najemców. Dotyczy to funkcjonalności, designu, efektywności operacyjnej, zastosowanych technologii, a także wprowadzenia dodatkowych usług i udogodnień dla przyszłych najemców.
WiredScore to jedyny, uznawany na arenie międzynarodowej, system ratingowy w zakresie digitalizacji budynku. Pomaga mierzyć i udoskonalać infrastrukturę budynków, gwarantując ich gotowość do zapewnienia odpowiedniej cyfrowej łączności.

Osiągając certyfikację WiredScore Platinum, CA Immo wykazał zaangażowanie w długoterminowe umacnianie pozycji budynku Saski Crescent na konkurencyjnym rynku nieruchomości komercyjnych. Przykładając wagę do łączności cyfrowej jako fundamentu swojego podejścia, CA Immo potwierdza zobowiązanie do stworzenia wyjątkowej przestrzeni biurowej dla swoich najemców i pozytywnego wpływu na życie Warszawy.” – Laura Klair, Head of the Nordics & CEE, WiredScore

Saski Crescent zdobył najwyższy rating dzięki, między innymi, zróżnicowanym punktom dostępu dla światłowodów. Pozwoli to najemcom wybrać optymalną usługę, zmniejszając ryzyko przerw w dostępie do internetu. Modernizacja obejmowała także zaprojektowanie pomieszczeń telekomunikacyjnych najwyższej klasy. Sprzęt najemców zapewniający łączność z internetem będzie przechowywany w dedykowanej, odpowiednio zwymiarowanej przestrzeni, chronionej przed zalaniem i z kontrolowanymi warunkami klimatycznymi, co zmniejsza ryzyko uszkodzenia urządzeń, podczas gdy najważniejsi najemcy po prostu nie mogą sobie pozwolić na przerwy w dostępie do internetu.

Zakres prac przeprowadzonych przy Saski Crescent obejmuje nowe systemy wentylacji, oświetlenia, kontrolę dostępu, windy oraz poprawę dystrybucji i wzmocnienie infrastruktury, takiej jak okablowanie i światłowody, umożliwiające integrację budynku z najnowszymi rozwiązaniami zarządczymi. Zgodnie ze strategią CA Immo skupiamy się na aktywach biurowych klasy A i zapewnieniu, że zyskują one na wartości z upływem czasem. Budynek gotowy na przyszłość to taki, który nie tylko wykorzystuje najnowsze technologie, ale także oferuje przestrzeń do wdrożenia przyszłych rozwiązań, które obecnie są nam jeszcze nieznane. A rating WiredScore Platinum dla Saski Crescent pokazuje, że jest to rozwój nakierowany na przyszłość”. – Aleksandra Niziołek, Technical Asset Manager w CA Immo

Proces technologicznej rewitalizacji Saski Crescent był wspierany przez ekspertów firmy Colliers.

Adaptacja istniejącego obiektu do dzisiejszych realiów i nawet spojrzenie w daleką przyszłość to znaczący wysiłek dla inwestora, ale zdecydowanie opłacalny. Z perspektywy wpływu na środowisko, modernizacja zazwyczaj jest lepszym rozwiązaniem niż rozbiórka i budowa nowego projektu. Patrząc na drogę jaką przeszedł Saski Crescent, warto zauważyć, że odzwierciedla ona ogromny postęp technologiczny jaki dokonał się przez ostatnie 20 lat. Certyfikacja WiredScore pozwoliła nam nakreślić mapę i harmonogram zmian niezbędnych nie tylko do zniwelowania luki technologicznej, ale także do zapewnienia, że podejmujemy kroki w kierunku przyszłościowego zabezpieczenia przed jej powstaniem”. – Renata Hartle, Akredytowany Profesjonalista, Director of Technology Solutions w Colliers

zobacz także: „Wierzowce” w biurowcu Tryton Business House