Poznańskie usługi nowoczesne wirus uderzy z opóźnieniem

https://www.retalks.pl/category/biznes/

Sytuacja jest poważna, ale pod kontrolą – to główny wniosek z analiz przedstawicieli poznańskich firm sektora nowoczesnych usług, zrzeszonych w Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych ABSL. W większości przypadków blisko 100 procent zatrudnionych pracuje z domu, a firmy nie przewidują opóźnień w świadczeniu usług. Wyzwań jednak nie brakuje. Te największe to niepewność, zależność od innych sektorów gospodarki  oraz obecnie obowiązujące przepisy nieadekwatne do wyzwań.

Sektor nowoczesnych usług zatrudnia w Polsce blisko 310 000 osób w centrach obsługi procesów biznesowych (BPO), centrach usług wspólnych (SSC/GBS), IT czy centrach badawczo-rozwojowych(R&D).

Poznań przygotowany, choć świadomy trudności

W poznańskich centrach nowoczesnych usług zatrudnionych jest blisko 17 tys. osób. W okresie od I kw. 2018 r. do I kw. 2019 r., liczba miejsc pracy w centrach wzrosła o 14% r/r.

–  Z raportu ABSL na temat rynku wynika, że Poznań jest też najlepiej oceniany w branży jako lokalizacja dla tego typu biznesu. Cieszymy się, że inwestorzy doceniają ten potencjał i że sektor cały czas się rozwija. – podkreśla Maciej Tomaszewski, Archer Daniels Midland, Wiceprezes ABSL, Chapter Poznań.

Sytuacja w poznańskich firmach tej branży wygląda stabilnie. W znakomitej większości firm naszego sektora odsetek pracowników pracujących zdalnie sięga 99-100 proc. – Oczywiście pojawiają się wyzwania związane z szybkim wdrożeniem odpowiednich rozwiązań organizacyjnych i teleinformatycznych (komunikacyjnych), zapewnieniem cyberbezpieczeństwa oraz dobrym samopoczuciem pracowników zmuszonych sytuacją do zmiany trybu pracy – dodaje Maciej Tomaszewski. – O tych wyzwaniach dyskutujemy i na te jesteśmy przygotowani. Więcej zagrożeń upatrujemy w ogólnej sytuacji gospodarki oraz branż, dla których pracujemy, wiele wyzwań jest również jeszcze przed nami.

Pandemia dotknie nawet odpornych

Sytuacja sektora nowoczesnych usług uzależniona jest od wielu czynników pozasektorowych. Ogólne spowolnienie gospodarki, w szczególności branży produkcyjnej, turystycznej i handlu, spowoduje bez wątpienia zmniejszenie popytu również na nowoczesne usługi biznesowe.  – Spodziewamy się mniejszej liczby zleceń, niż dotychczas. Dlatego potrzebujemy przede wszystkim ułatwień, które pozwolą utrzymać płynność finansową oraz możliwość świadczenia pracy zdalnie na którą duży wpływ ma sytuacja spowodowana stanem epidemii. Mowa tu o konieczności odroczenia bądź zwieszenia niektórych obowiązków sprawozdawczych oraz płatności, tak aby przedsiębiorstwa mogły dalej w tym trudnym okresie funkcjonować – komentuje Jolanta Jaworska, Wiceprezes ABSL ds. Publicznych i Regulacyjnych.

Dużym problemem jest również utrzymanie i tworzenie nowych miejsc pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zastąpienie papierowych procesów, odroczenie wstępnych i okresowych badań lekarskich.
W naszej branży kluczowe są rozwiązania wspierające utrzymanie miejsc pracy, płynności finansowej i realizację procesów biznesowych. Dlatego ABSL apeluje m. in. o odroczenie niektórych terminów, doraźne zmiany w systemie rozliczeń podatkowych , wstępnych i okresowych badań lekarskich oraz o zdalną komunikację z urzędami i czasowe zmiany w Kodeksie Pracy. W tej sprawie wystosowaliśmy postulaty do Premiera – komentuje Jolanta Jaworska, Wiceprezes ABSL ds. Publicznych i Regulacyjnych.

 

Więcej informacji udziela:

Marta Piorun
PR Manager ABSL
marta.piorun@absl.pl
+48 534 454 464

O ABSL

Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych – zrzesza ponad 200 największych światowych firm, zatrudniających obecnie w Polsce ponad 300 000 osób. Prawie 1,5 tys. centrów usług, rozproszonych w ponad 50 miastach, tworzy prężny ekosystem wspierający innowacyjne rozwiązania wdrażane przez międzynarodowe korporacje. Celem jest budowanie atrakcyjnych i zrównoważonych ekosystemów, które dzięki temu pozytywnemu zaangażowaniu stworzą nowe, wartościowe miejsca pracy i w sposób odpowiedzialny będą rozwijać inwestycje i biznes w lokalnych społecznościach

Więcej publikacji na temat biznesu tutaj