Górny Śląsk na najlepszej drodze do pozycji magazynowego lidera Polski

rynek magazynowy

Śląsk ma prawie 3,2 mln mkw. powierzchni magazynowych. Tylko w tym roku w budowie pozostaje 478 tys. mkw., jest to drugi po Mazowszu wynik w kraju – wynika z danych CBRE. Eksperci firmy wskazują, że Śląsk już wkrótce może stać się najbardziej perspektywicznym rynkiem magazynowym w Polsce. Zapotrzebowanie w tym regionie utrzymuje się na znacznie wyższym poziomie niż podaż, a rozwojowi sprzyjają m.in. rozwój lotniska w Pyrzowicach, rewitalizacja terenów pogórniczych oraz przestrzenie inwestycyjne przy autostradach i drogach ekspresowych.

Na Śląsku popyt na magazyny przewyższa podaż. Tak duże zapotrzebowanie sprzyja skokowemu rozwojowi regionu. W 2019 roku Śląsk był liderem pod względem oddanej powierzchni magazynowej, a w tym roku w planach jest jej prawie 0,5 mln mkw. Tym samym województwo na południu Polski skutecznie goni krajowego lidera. Trzeba jednak pamiętać, że rejon, ze względu na swoje położenie geograficzne, cały czas rywalizuje z sąsiednimi Czechami i Słowacją, u których warunki do rozwoju branży także są bardzo dobre. Odzyskiwanie terenów pogórniczych pod inwestycje jest dużą szansą, choć oczywiście nie wszystkie będą odpowiednie pod inwestycje magazynowo-logistyczne – mówi Mikołaj Walkowski, Associate Director Nieruchomości Magazynowych i Przemysłowych w regionie Śląska, CBRE.

W Polsce jest obecnie 18,4 mln mkw. powierzchni magazynowej. Prawie jedna piąta zaplecza magazynowego (17%), czyli 3,2 mln mkw. znajduje się na Śląsku. Więcej jest tylko w regionie Mazowsza, razem z Warszawą – ponad 4 mln mkw. W 2019 roku na Śląsku zbudowano najwięcej magazynów, a na 2020 rok w planach jest 478 tys. mkw., czyli jedynie o 4 tys. mkw. mniej niż na Mazowszu.

Mocne strony Śląska

Jedną z największych zalet Śląska jest rewitalizacja terenów pogórniczych, ukierunkowana na tworzenie atrakcyjnych przestrzeni inwestycyjnych. To szczególnie istotne teraz, kiedy inne regiony zmagają się z problemem braku dostępności tego typu terenów. Dodatkowo, istnieje szansa na wykorzystanie obszarów inwestycyjnych wzdłuż autostrady A1, drogi ekspresowej S1 i Drogowej Trasy Średnicowej, łączącej miasta konurbacji śląskiej. Możliwości komunikacyjne stwarza również skrzyżowanie autostrad A1 i A4 oraz dobre połączenia z Niemcami i Południową Polską. Rozwój lotniska w Pyrzowicach może stanowić alternatywę dla stołecznego portu, dając kolejną możliwość transportu towarów.

Śląsk skutecznie rozwija się gospodarczo i ma bardzo dobre wskaźniki makroekonomiczne. Region charakteryzuje się również rozwiniętą działalnością Specjalnych Stref Ekonomicznych, dzięki którym przedsiębiorcy mogą prowadzić swoją działalność na preferencyjnych warunkach.

– Patrząc na całokształt uwarunkowań biznesowych regionu Śląska widzimy ogromny potencjał. Wciąż to Mazowsze zajmuje pierwsze miejsce pod względem dostępnej przestrzeni magazynowej, ale Śląskowi niewiele do niego brakuje. Tempo rozwoju magazynów jest tam bardzo podobne, sprzyja mu ogromny popyt i dużo atrakcyjnych lokalizacyjnie terenów. Widzimy wiele biznesowych możliwości, zwłaszcza przy ciągłym rozwoju komunikacyjnym tego regionu – mówi Justyna Kononowicz, Senior Leasing Manager, Panattoni Europe.

 

***

CBRE to największa na świecie firma doradcza i inwestycyjna działająca w sektorze nieruchomości komercyjnych (pod względem przychodów za rok 2018), klasyfikowana w rankingach: Fortune 500 oraz S&P 500. CBRE, z siedzibą główną w Los Angeles, zatrudnia ponad 90 000 pracowników (nie wliczając firm stowarzyszonych i partnerskich), obsługuje inwestorów, właścicieli oraz najemców nieruchomości w około 480 biurach na całym świecie (nie wliczając firm stowarzyszonych i partnerskich). CBRE oferuje szeroki zakres zintegrowanych usług, doradztwo strategiczne w zakresie inwestycji i wynajmu, usługi korporacyjne, usługi zarządzania nieruchomościami oraz projektami, administrację firm, bankowość hipoteczną, wyceny, usługi deweloperskie, usługi zarządzania inwestycjami oraz usługi konsultingowe i analityczne. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.cbre.pl.

 

Kontakt: 

Łukasz Marynowski

Communication Manager

+48 609 880 454

lukasz.marynowski@cbre.com

Luiza Rosłon

PR Manager

+48 500 140 254

luiza.roslon@zoom-bsc.pl