Jasny podział biznesu i nowe projekty w drodze – Grupa Echo Investment podsumowała pierwsze półrocze

Echo Investment

Połączenie biznesu mieszkaniowego, utrzymanie wysokiego poziomu najmu we wszystkich ukończonych budynkach Resi4Rent, rozpoczęcie pracy nad nowymi projektami „destination” – to podsumowanie działalności operacyjnej Grupy Echo Investment w pierwszym półroczu 2023 r. Plany rozwojowe Grupy wspiera wysoki stan gotówki na poziomie ponad 662 mln zł.

W zakończonym półroczu zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy wyniósł 9,1 mln zł i był w znacznej mierze rezultatem przekazania klientom 612 mieszkań i dużej dbałości o marże.

– Rozpoczęliśmy nowe projekty w kluczowych sektorach rynku i przygotowujemy kolejne. Swobodę działania w tym zakresie zapewnia nam wysoki stan gotówki, utrzymujący się na poziomie ponad 662 mln zł oraz wycena naszych aktywów, która pomimo wahań kursów walut, przekracza 5,7 mld zł – mówi Maciej Drozd, wiceprezes ds. finansowych Echo Investment.

W pierwszym półroczu 2023 r. Grupa sprzedała 822 mieszkania (568 w projektach Archicomu), z czego 448 zostało sprzedanych w II kwartale. Od stycznia do czerwca w ręce klientów trafiło też 612 ukończonych lokali, z czego 319 w II kwartale, a ponad 2,7 tys. było w budowie.

W sierpniu 2023 r. został sfinalizowany proces przeniesienia kompetencji i projektów mieszkaniowych Echo Investment do spółki Archicom. Wyznacza on jasny podział pomiędzy biznesem mieszkaniowym Grupy skierowanym do klientów indywidualnych, a ofertą komercyjną w sektorze biurowym, handlowym i PRS.

– Dokonaliśmy jasnego podziału kompetencji pomiędzy głównymi liniami biznesowymi w Grupie, tak aby mogły się dalej rozwijać w wymagających warunkach rynkowych i skutecznie odpowiadać na potrzeby klientów. Stworzyliśmy mocne fundamenty rozwoju marki Archicom w największych aglomeracjach o pokaźnej sile nabywczej – w najbliższym czasie rozpoczniemy budowę 2,4 tys. mieszkań, a nasz bank ziemi umożliwia realizację następnych 8 tys. Równocześnie, wzmacniamy strategiczną pozycję Echo Investment jako dewelopera projektów o dużej skali, tzw. destinations, które zmieniają polskie miasta, zapewniając zrównoważone miejsca do życia, pracy i spędzania wolnego czasu – komentuje Nicklas Lindberg, prezes Echo Investment.

Przy ul. Towarowej w Warszawie Echo Investment – we współpracy z AFI Europe – rozpoczęło realizację nowego kwartału z 2-hektarowym parkiem, przestrzeniami do pracy, ofertą handlowo-usługową w parterach oraz mieszkaniami na sprzedaż i wynajem.

W sześciu największych miastach w kraju Grupa posiada już ponad 4 tys. w pełni wynajętych mieszkań w abonamencie pod szyldem Resi4Rent. Dobre perspektywy dla segmentu PRS wynikają ze struktury rynku mieszkaniowego oraz trendów społecznych i ekonomicznych, w tym m.in. większej mobilności zawodowej. Do końca br. liczba ukończonych i realizowanych przez Grupę mieszkań tego typu będzie bliska 9 tys.

W II kwartale 2023 r. Echo Investment osiągnęło także istotne sukcesy w wynajmie powierzchni biurowej. We Wrocławiu zakończyła się komercjalizacja budynku MidPoint71, a w centrum Łodzi najemcami zapełnił się React. Obecnie firma przygotowuje się do realizacji biurowców w Krakowie i Wrocławiu, które zaoferują łącznie ponad 42 tys. mkw. powierzchni do wynajęcia, odpowiadając na lukę podażową, która może wystąpić w najbardziej chłonnych lokalizacjach w regionach.

W sektorze nieruchomości handlowych, Echo Investment kontynuuje dostosowanie oferty do nowych trendów i postpandemicznych oczekiwań klientów. W ujęciu półrocznym, działania te przekładają się na wzrost obrotów i odwiedzalności katowickiego Libero (odpowiednio +19% i +8% r/r) oraz Galerii Młociny w Warszawie (+14% i +9% r/r).

W marcu 2023 r. Grupa ogłosiła strategię ESG Echo-Archicom 2030. Jest to rozpisana na etapy droga Grupy do dekarbonizacji, zeroemisyjności budowanych inwestycji, dalszego zwiększania roli zieleni w projektach oraz wspierania prawidłowego rozwoju miast.

Zobacz także: Najwięcej nowej podaży w Krakowie

Echo Investment jest polskim deweloperem, jedynym z tak bogatym doświadczeniem w kluczowych sektorach rynku nieruchomości. Obecnie firma koncentruje się na segmencie biurowym, handlowym i PRS. Realizuje też miastotwórcze projekty wielofunkcyjne, takie jak Browary Warszawskie czy Fuzja w Łodzi – miejsca, w których ludzie mogą pracować, mieszkać oraz korzystać z atrakcyjnej oferty handlowej, gastronomicznej i rozrywkowej. Zgodnie z przyjętą strategią, w sierpniu 2023 roku spółka zwiększyła do ponad 89% udziały w kapitale firmy Archicom, przenosząc do niej całość kompetencji i projektów w obszarze biznesu mieszkaniowego. Echo Investment regularnie raportuje swoje cele i działania w obszarze ESG, które wspierają zrównoważony rozwój największych polskich miast. Wśród inicjatyw firmy jest m.in. program społeczny, dzięki któremu na terenach zurbanizowanych powstają łąki kwietne, wzbogacające lokalne ekosystemy. Echo Investment jest notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Głównymi akcjonariuszami Spółki są Wing oraz partnerzy Griffin Capital Partners.