Działania Ceetrus Polska wśród dobrych praktyk w dorocznym raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Forum Odpowiedzialnego Biznesu
Raport FOB

W raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2019. Dobre Praktyki”, ogłoszonym dzisiaj przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, znalazło się dziesięć projektów z zakresu CSR, które Ceetrus Polska zrealizował w ubiegłym roku. Są to zarówno kampanie adresowane do lokalnych społeczności, działania mające na celu ograniczenie śladu węglowego, jak i rozwiązania kształtujące ład korporacyjny.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to największy w Polsce przegląd działań odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju za dany rok. Publikacja przygotowana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu dostarcza wiedzy na temat tego, jak rozwija się CSR w Polsce i pokazuje różnorodność praktyk i działań, a także liczbę firm angażujących się i komunikujących podejmowane inicjatywy.

Od 2018 roku w dorocznym raporcie FOB pt. „Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre Praktyki” można znaleźć wybrane aktywności CSR podejmowane przez Ceetrus Polska. W tegorocznej publikacji opisano ich 10. Są wśród nich działania z obszaru zarządzania zespołem, zmierzające do ograniczania negatywnego wpływu na środowisko naturalne, promujące zrównoważony transport, a także zaangażowanie firmy w integrację i rozwój lokalnych społeczności. Raport FOB, którego premiera odbyła się 16 kwietnia, jest dostępny pod linkiem http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/raport-2019/.

– CSR, rozumiany jako Corporate Sustainable Responsibility, jest ważnym elementem strategii biznesowej oraz wizji naszego przedsiębiorstwa. To obszar, który traktujemy z dużą odpowiedzialnością, zwłaszcza w tak wymagających czasach, jakie mamy obecnie. Wierzymy, że odpowiedzialny biznes to nasza przyszłość, dlatego chcemy dzielić się doświadczeniem i współdziałać z organizacjami społecznymi – mówi Agnieszka Gutowska, dyrektor marketingu, lider komunikacji i CSR Ceetrus Polska.

Działania CSR Ceetrus Polska opierają się o strategię zrównoważonego rozwoju „Carbon Neutral, Territory Positive (C- T+)”. Firma z zaangażowaniem uczestniczy w wydarzeniach promujących ideę zrównoważonego rozwoju, w tym w targach i dyskusjach organizowanych przez FOB. Dlatego w 1 kwietnia 2020 roku Ceetrus Polska przystąpił do prowadzonego przez organizację Programu Partnerskiego. Partnerzy Forum Odpowiedzialnego Biznesu, czyli grono liczące obecnie blisko 60 firm, to liderzy odpowiedzialnego biznesu w Polsce, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami w tym zakresie i zobowiązują się wspierać rozwój koncepcji CSR i zrównoważonego rozwoju. 

INFORMACJE DODATKOWE:

O Ceetrus Polska:

Ceetrus Polska sp. z o.o. działa jako inwestor, deweloper, komercjalizator i zarządca centrów, galerii oraz parków handlowych Auchan. Firma Ceetrus powstała w 1976 roku we Francji, a dziś jest obecna w 10 krajach w Europie. W Polsce prowadzi działalność od 1996 roku. Obecnie jest właścicielem 24 centrów handlowych i zarządza powierzchnią handlową o wielkości blisko 700 tys. mkw. Ponadto Ceetrus Polska jest wyłącznym komercjalizatorem lokali o łącznej powierzchni handlowej ponad 53 tys. mkw. w 31 obiektach handlowych z hipermarketami i supermarketami Auchan. Firma dysponuje również portfolio blisko 180 ha terenów inwestycyjnych. Ceetrus Polska rozwija działalność w takich obszarach, jak handel, nieruchomości mieszkaniowe, biura, turystyka i rekreacja. Więcej informacji na www.ceetrus.pl, www.landbankceetrus.pl oraz www.linkedin.com/company/ceetrus-poland.

Więcej publikacji na temat biznesu tutaj