CHEP jest oficjalnym partnerem LEAD Network w Polsce i w Europie

LEAD Network

LEAD Network (Leading Executives Advancing Diversity), organizacja non-profit, której celem jest promowanie idei różnorodności i integracji (diversity and inclusion) w branży retail i FMCG, rozpoczyna swoją działalność w Polsce. Firma CHEP, jako globalny partner organizacji od wielu lat, aktywnie wspiera wartości reprezentowane przez LEAD Network.

Rozpoczęcie działalności LEAD Network w Polsce zostało uroczyście zainaugurowane 9 grudnia podczas webinaru pod tytułem „Czy różnimy się w rozumieniu różnorodności? Wspólne definiowanie diversity and inclusion w Polsce”. Dawkę motywacji i inspiracji do działania dostarczyła słuchaczom Zofia Dzik –  innowatorka, przedsiębiorca społeczny, inwestorka i fundatorka Instytutu Humanites, a Małgorzata Cichecka, przewodnicząca LEAD Network w Polsce, opowiedziała o planach rozwoju polskiego oddziału organizacji. Podczas webinaru odbył się również panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli firm – partnerów LEAD Network, którzy rozmawiali o tym, co dla nich i dla ich biznesu oznacza idea diversity and inclusion i jakie wnosi realne korzyści dla biznesu. Izabella Maczkowska-Ciborowska, Dyrektor Generalny CHEP na Polskę i kraje bałtyckie, opowiedziała o tym jak CHEP wdraża ideę różnorodności i integracji w życie organizacji na co dzień.

„Temat diversity and inclusion staje się coraz ważniejszy w Polsce, szczególnie w branży FMCG. Uważam, że jest nadal potencjał do rozwoju w tym zakresie zarówno dla indywidualnych osób, jak i organizacji. LEAD Network daje możliwość czerpania z innych rynków, budowania sieci kontaktów biznesowych aby te tematy poruszać i rozwijać. Najbliższy rok to dla nas budowanie świadomości naszego istnienia, zachęcenie jak największej liczby osób i organizacji do dołączenia do nas, ale również inspirowanie poprzez różnego rodzaju spotkania.” – mówi Małgorzata Cichecka, przewodnicząca LEAD Network w Polsce i Intelligent Analytics Director Poland w NielsenIQ.

Różnorodność w biznesie daje napęd do innowacji i kreatywności oraz przynosi wymierne rezultaty w postaci lepszych wyników finansowych. Zespoły zróżnicowane pod względem płci odzwierciedlają portfolio swoich klientów i konsumentów, a co za tym idzie są w stanie lepiej zrozumieć ich potrzeby i motywacje. Ponadto, wnoszą do organizacji pełny wachlarz kompetencji i umiejętności, dzięki którym zwiększa się efektywność całej firmy. Działając zgodnie z ideą diversity and inclusion, partnerzy LEAD Network chcą przyciągać najlepsze talenty, a następnie koncentrują się na stworzeniu dla nich optymalnych warunków do rozwoju. Różnorodność w biznesie to także lepsze relacje wewnątrz zespołu i całej organizacji – dzięki jasno sprecyzowanym zasadom i wartościom, które są wspólne dla wszystkich pracowników.

CHEP i LEAD Network łączy wspólny cel, jakim jest kreowanie przyszłości opartej na integracji i równości płci na wszystkich poziomach zatrudnienia. Dążenie do stworzenia jak najbardziej otwartej i różnorodnej organizacji jest częścią globalnej strategii CHEP. Opiera się ona na 4 filarach – pierwszym z nich jest dążenie do autentyczności, czyli dbałości o to, by pracownicy mogli w pełni czuć się sobą w pracy. Drugi filar opiera się na założeniu, że diversity and inclusion jako DNA organizacji,  jest integralną częścią każdego stanowiska i wszystkich działań biznesowych. Kolejne dwa filary mówią o otwartości na różne opinie oraz o spójności, czyli zrozumieniu wartości jaką wnoszą różnorodność i integracja na wszystkich poziomach organizacji i we wszystkich lokalizacjach.

CHEP co roku mierzy swoje postępy w dążeniu do stania się jeszcze bardziej różnorodną i otwartą organizacją oraz stawia sobie cele na przyszłość. W ramach nowej globalnej strategii zrównoważonego rozwoju, której celem jest wywarcie pozytywnego wpływu na planetę, biznes i społeczności, firma zobowiązała się do bycia „workplace positive’” do 2025 r. Jeśli chodzi o płeć, oznacza to, że co najmniej 40% kobiet będzie zajmowało wyższe stanowiska menadżerskie, co pozwoli podwoić liczbę kobiet w biurze (obecnie globalnie 35,3% stanowisk menadżerskich zajmują kobiety). W Polsce CHEP zatrudnia 140 pracowników, z czego 61% to kobiety. Co istotne, proporcje płci na stanowiskach menedżerskich są bliskie równowagi – panie stanowią 46%.

„Różnorodność w CHEP nie jest pustym hasłem, a cechą charakterystyczną firmy i jej siłą. Nasza grupa działa w prawie 60 różnych krajach na całym świecie, i jest to naturalne że przy tak zdywersyfikowanym spektrum narodowości i kultur, każdy z nas wnosi coś unikalnego do biznesu. Diversity and Inclusion dla mnie osobiście to budowanie środowiska, umożliwiającego każdemu z nas, niezależnie od płci, wieku, wykształcenia, wiary, czy jakichkolwiek innych czynników, prawa do rozwoju, prawa do wypowiedzi, prawa do bycia sobą. Budowanie organizacji opartej o różnorodność to budowanie kultury szacunku do innych ludzi i prawa bycia szanowanym. To słuchanie innych. To także budowanie naszej przyszłości o zrównoważonym rozwoju. Budowanie pasji i dzielenie się tą pasją z innymi, dla dobra każdego z nas indywidualnie jak i dla dobra całej organizacji, wyrażającej się w zwiększaniu jej innowacyjności i konkurencyjności”-  mówi Izabella Maczkowska-Ciborowska, Dyrektor Generalny CHEP na Polskę i kraje bałtyckie. „Decyzja o wspieraniu LEAD Network w Polsce jest dla nas czymś naturalnym, ponieważ promowanie różnorodności i inkluzywności jest częścią naszej misji. Wierzymy, że współdziałając w ramach LEAD zainicjujemy dyskusję o wyzwaniach, jakie wciąż stoją przed polskim biznesem w tym zakresie. Zgodnie z mottem LEAD Network – „doing, not trying” – będziemy aktywnie wspierać naszych partnerów biznesowych w działaniach na rzecz zwiększenia różnorodności w ich strukturach organizacyjnych.” – dodaje Izabella Maczkowska – Ciborowska.

Uczestnikami panelu dyskusyjnego podczas pierwszego w Polsce webinaru LEAD Network było zróżnicowane grono liderów branży FMCG: Izabella Maczkowska – Ciborowska, Dyrektor Generalny na Polskę i kraje bałtyckie, CHEP; Anna Daszczyńska, HR OMD Director Central Europe, PEPSICO; Sławomir Szymankiewicz, General Manager Poland, GSK oraz Wojciech Moliński, VP HR Kompania Piwowarska, ASAHI.

Zobacz także: Rozwój i dobra atmosfera – na to stawiają Zetki

***

CHEP pomaga przemieszczać więcej towarów do większej liczby odbiorców niż jakakolwiek inna firma na świecie. Nasze palety, skrzynie lub pojemniki tworzą niewidoczny kręgosłup globalnego łańcucha dostaw, a uczestniczą w nim największe światowe marki, którym firma CHEP pomaga transportować w sposób wydajny, zrównoważony i bezpieczny. Jako pionier gospodarki współdzielenia, firma CHEP stworzyła jedną z najbardziej zrównoważonych organizacji logistycznych, promując model poolingu zasobów oparty na wielokrotnym użytkowaniu i współdzieleniu nośników. CHEP działa głównie w segmencie produktów szybkozbywalnych (np. produkty spożywcze, środki higieny osobistej), świeżych produktów, napojów, a także w branży detalicznej i przemysłowej. Firma zatrudnia ponad 11 300 osób i wykorzystuje potencjał zbiorowej wiedzy w oparciu o różnorodność, integrację i pracę zespołową. CHEP posiada około 330 mln palet, skrzynek i pojemników w sieci ponad 750 centrów serwisowych, które obsługują ponad 23 500 klientów, w tym marki, takie jak jak Procter & Gamble, Sysco i Nestlé.

CHEP jest częścią Brambles Group i działa w około 60 krajach, dysponując największymi oddziałami w Ameryce Północnej i Europie Zachodniej. Więcej informacji o firmie CHEP można znaleźć w witrynie www.chep.com. Więcej informacji o Brambles Group można znaleźć w witrynie www.brambles.com.

CHEP w Polsce istnieje od 20 lat, a z jego systemu korzysta ponad 900 przedsiębiorstw, w tym zarówno firmy polskie, jak i koncerny międzynarodowe. Aktualnie CHEP Polska wydaje rocznie ponad 30 milionów palet swoim klientom oraz odbiera palety z ponad 10 000 punktów dystrybucyjnych. Palety podlegają inspekcji i naprawie w siedmiu centrach serwisowych Kampinos, Radom, Świętochłowice, Środa Wielkopolska, Bydgoszcz, Niewiadów, Wrocław. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.chep.com