Sodexo Polska partnerem programu mentoringowego Top Woman in Real Estate

Sodexo Top Woman in Real Estate

Firma Sodexo Polska została partnerem programu mentoringowego Top Woman in Real Estate. To inicjatywa, w ramach, której kobiety z branży nieruchomości i budownictwa mogą czerpać wiedzę, doświadczenie oraz narzędzia do rozwoju osobistego i zawodowego.

W tym roku rusza piąta edycja programu, który trwa dziesięć miesięcy. Od września 2023 r. do czerwca 2024 r. uczestniczki biorą udział w szkoleniach, warsztatach i spotkaniach z mentorami ze świata biznesu. Kandydatki mają do wyboru trzy ścieżki rozwoju, w zależności  od stażu zawodowego w branży. Mentorami są uznani managerowie z rynku nieruchomości i budowlanego.

Takie działania, jak program mentoringowy Top Woman in Real Estate to inicjatywy, w które nasza firma angażuje się bez wahania. Pozycja kobiet w biznesie jest tematem szczególnie bliskim wartościom Sodexo. Jeśli tylko możemy przyczynić się do tego, aby wspierać przedsiębiorczość kobiet, a tym samym poprawiać ich możliwości w branży, czynimy to z wielką przyjemnością. W tym obszarze wciąż jest wiele do zrobienia, a takie aktywności, jakie proponuje Top Woman in Real Estate przynoszą realne zmiany na lepsze – mówi Marta Stańczak, Managing Director Sodexo Polska.

Sodexo Polska od lat angażuje się w działania na rzecz równości płci i wspierania rozwoju zawodowego kobiet. Ponad połowa (52%) pracowników zajmujących stanowiska managerskie to kobiety. Firma jest również sygnatariuszem Women’s Empowerment Principles. Kodeks ten, przygotowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych, określa zasady i oferuje wskazówki dobrych praktyk dotyczących wzmacniania pozycji kobiet w biznesie.

Zaangażowanie w program mentoringowy dla kobiet jest zbieżne ze strategią Better Tomorrow 2025. To zbiór zobowiązań z zakresu zrównoważonego rozwoju, które wytyczają kierunek działania Sodexo jako firmy odpowiedzialnej społecznie. Obejmują one między innymi działania na rzecz różnorodności, równości i włączania, zmniejszania negatywnego wpływu na środowisko naturalne czy walki z głodem i niedożywieniem. Szczegółowe praktyki można znaleźć w tegorocznej edycji Raportu Społecznej Odpowiedzialności Sodexo Polska dostępnym tutaj.

To nie pierwsza współpraca Sodexo Polska i Top Woman in Real Estate. Sodexo wspiera ideę promocji kobiet od początku powstania prestiżowego konkursu Top Women in Real Estate. Reprezentantki Sodexo zasiadały w jury tego plebiscytu. W kategorii Facility Management i innych nominowane były wyróżniające się managerki i dyrektorki z Sodexo Polska, a sama firma została nominowana w kategorii Pro-Women company.

Zobacz także: Startują zgłoszenia do V edycji Programu Mentoringowego Top Woman in Real Estate!

Red. Krystyna Swojak, Managing Director.

O Sodexo

Założona w 1966 roku w Marsylii przez Pierre’a Bellona, firma Sodexo jest światowym liderem w dziedzinie usług podnoszących jakość życia – istotnego czynnika wpływającego zarówno na wyniki indywidualne pracowników,
jak i całej organizacji.

Działając w 53 krajach świata, 422 00 pracowników Sodexo każdego dnia obsługuje 100 milionów konsumentów.

Grupa Sodexo charakteryzuję się niezależnością i wciąż pozostaje w rękach rodziny, która dała początek całemu przedsiębiorstwu. Firmę wyróżniają także zrównoważony model biznesowy i portfolio serwisów. Oferuje przede wszystkim usługi gastronomiczne, usługi zarządzania nieruchomościami oraz usługi motywacyjne. Zapewnia wysokiej jakości, wielowymiarowe i dopasowane do potrzeb konsumentów doświadczenia kulinarne, a także kreuje atrakcyjne i włączające miejsca pracy. Zapewnia zarządzanie obiektami klienta
w bezpieczny i przyjazny dla środowiska sposób. Od momentu powstania, Sodexo koncentruje się
na konkretnych, codziennych działaniach, aby, za pośrednictwem swoich usług, wywierać pozytywny wpływ gospodarczy, społeczny i środowiskowy. Firma uważa, że rozwój i zaangażowanie społeczne idą w parze. Celem Sodexo jest tworzenie lepszej codzienności dla każdego, aby budować lepsze życie dla wszystkich.

Firma Sodexo jest notowana w indeksach: CAC Next 20, CAC 40 ESG, FTSE 4 Good i DJSI.

Więcej informacji na: www.sodexo.com

W Polsce Sodexo od 30 lat jest liderem w dziedzinie kompleksowej obsługi nieruchomości i największą firmą FM o zasięgu ogólnopolskim. Usługi Integrated Facility Management (IFM) świadczy w ponad 200 obiektach. Prowadzi 40 restauracji pracowniczych. Wspiera firmy w zarządzaniu miejscem pracy i tworzeniu bezpiecznej przestrzeni dla pracowników w obiekcie klienta. W portfolio stałych klientów ma wiele ikonicznych brandów z branż m.in.: przemysłowej, FMCG, farmaceutycznej i technologicznej.

Więcej informacji na: www.pl.sodexo.com

1 KOMENTARZ

Comments are closed.