Bank Pocztowy wprowadza kredyty na finansowanie mikroinstalacji OZE, 21% bonifikaty na termoizolację budynków w tym montaż paneli fotowoltaicznych

mikroinstalacji OZE

Bank wprowadza finansowanie zakupu i montażu mikroinstalacji OZE. Dodatkowo zmianie uległy warunki przyznawania premii w ramach oferty oraz ich wysokość. Bonifikatę równą 21% kosztów przedsięwzięcia będzie można otrzymać, gdy przy termomodernizacji zostaną jednocześnie zamontowane mikroinstalacje odnawialnych źródeł energii np. panele fotowoltaiczne. Spółdzielnie mieszkaniowe wzmacniające przy okazji konstrukcje budynków z wielkiej płyty mogą liczyć nawet na 50% premię.

Bank Pocztowy wprowadził zmiany do oferty Kredyt z premią BGK. Od teraz inwestorzy mogą starać się o przyznanie kredytu termomodernizacyjnego również na: zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnego źródła energii,  w tym paneli fotowoltaicznych oraz wykonanie dodatkowego połączenia warstwy fakturowej z warstwą konstrukcyjną, w celu wzmocnienia budynku z wielkiej płyty. Zmiany są efektem nowelizacji Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, której zapisy weszły w życie 12 kwietnia br.

W Polsce zdecydowanie rośnie zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii zarówno wśród osób indywidualnych, jak i spółdzielni mieszkaniowych czy gmin. To efekt zmian w prawie, programów rządowych wspierających takie przedsięwzięcia, ale także wzrostu świadomości Polaków w zakresie tzw. czystej energii. Nie sposób zapomnieć także o jeszcze jednym elemencie: takie inwestycje w fotowoltaikę, termoizolację budynków czy uruchomienie małych elektrowni osiedlowych to wymierne oszczędności zarówno w zakresie produkcji energii, jak i ponoszonych wydatków. Bank Pocztowy będzie wspierał takie projekty prowadzone zarówno przez obywateli, jak i samorządy- komentuje Robert Kuraszkiewicz, Prezes Banku Pocztowego.

W Banku Pocztowym uległy także zmianie zasady przyznawania premii termomodernizacyjnej w ramach oferty Kredyt z premią BGK. Obecnie, można ją uzyskać, gdy zmniejszy się roczne zapotrzebowanie na energię: w przypadku budynków, w których modernizuje się wyłącznie system grzewczy oszczędność ma wynosić co najmniej 10%, w przypadku pozostałych – co najmniej 25%. Zmieniła się również wysokość bonifikaty. Dla wszystkich przyznanych kredytów wynosi ona teraz 16% kosztów przedsięwzięcia, niezależnie od wartości kredytu, a inwestorów, którzy w ramach termomodernizacji budynku zdecydują się na zakup i montaż mikroinstalacji OZE, premia wynosić będzie 21%. O bonifikatę w wysokości 50% mogą z kolei starać się spółdzielnie mieszkaniowe, które przy okazji termomodernizacji budynków z wielkiej płyty dokonają wzmocnienia ich konstrukcji – połączeń między warstwą fakturową a warstwą konstrukcyjną za pomocą metalowych kotew. Bonifikata wyniesie wtedy połowę kosztów zakupu i montażu kotew.

Zmianie uległy także zasady przyznawania oraz wysokość możliwej do uzyskania premii remontowej. W przypadku, gdy o kredyt starać się będą gminy, chcące wyremontować budynki, w których znajdują się lokale komunalne,  premia może wynieść nawet 50% wartości realizowanego przedsięwzięcia. W przypadku pozostałych inwestorów wysokość premii będzie wynosić obecnie 15% kosztów przedsięwzięcia remontowego. O bonifikatę w obu przypadkach można niezmienne ubiegać się chcąc wykonać prace remontowych w budynkach wielorodzinnych, których użytkowanie rozpoczęto przed 14 sierpnia 1961 roku.

O środki w ramach oferty Kredyt z premią BGK w Banku Pocztowym mogą ubiegać się osoby prawne, jednostki samorządu terytorialnego, wspólnoty mieszkaniowe oraz osoby fizyczne. Co istotne, kredyt nie może być przeznaczony na sfinansowanie prac, na które uzyskano wsparcie ze środków publicznych.

Więcej na temat oferty Kredyt z premią BGK znajduje się na stronie: https://www.pocztowy.pl/instytucje/kredyt-z-premia/

Więcej publikacji na temat biznesu tutaj.