Accolade: W lokalizacjach, w których budujemy parki przemysłowe, wpływamy na szybszy wzrost wynagrodzeń

Mediana wynagrodzeń mieszkańców Szczecina w 2018 r. po raz kolejny przekroczyła wynik dla całego kraju i wyniosła 4555 zł brutto. Wynik odnotowany w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń (OBW) dla całego kraju wyniósł 4500 zł. W porównaniu z 2016 r. widać znaczny progres, gdyż wtedy mediana w Polsce wyniosła 3900 zł, zaś w samym Szczecinie 3855 zł brutto. Jednym z powodów jest uruchomienie parku przemysłowego Accolade w stolicy województwa zachodniopomorskiego.

„Fakt, że powstające w regionach nowoczesne parki przemysłowe wpływają na ich rozwój, zwiększają atrakcyjność i zmieniają rynek pracy, potwierdzają także inne obszary, w których Accolade realizuje swoje inwestycje. Ten sam związek obserwujemy w ramach naszych czeskich projektów, gdzie oddziałujemy na wzrost płac i spadek bezrobocia czy odpływu młodych ludzi z rodzinnych terenów” mówi Michał Białas, Head of Poland w Accolade.

Accolade w Szczecinie pojawił się w 2017 r., kiedy to zainwestował 23 mln euro na terenach dawnej fabryki produkującej myśliwce Messerschmitt. Obecnie inwestor rozbuduje Park Przemysłowy w Szczecinie a dostępna dla najemców powierzchnia ma wzrosnąć ze 147 tys. m2 do 220 tys. m2. Inwestycja zbiega się w czasie z dobrymi informacjami dla pracowników, które dotyczą wzrostu płac. Mediana wynagrodzeń mieszkańców Szczecina w 2018 r. wyniosła 4555 zł brutto, przy wyniku dla całego kraju wynoszącym 4500 zł. W porównaniu z 2016 r. widać bardzo duże zmiany na plus, gdyż wtedy mediana w Polsce wyniosła 3900 zł, zaś w samym Szczecinie 3855 zł brutto. Również średnia zarobków w Szczecinie przekroczyła w 2018 r. średnią dla całego kraju (4835 zł) i wyniosła jak podał GUS 5007 zł.

„Długofalowo inwestycje w parki przemysłowe w danym regionie są powiązane z sukcesywnym, znaczącym wzrostem zarobków wśród wszystkich pracowników. Jeszcze nie tak dawno ze Szczecina pracownicy lepiej wykształceni i specjaliści w danych dziedzinach przenosili się do innych regionów – dziś ten trend wyraźnie się obrócił. Jest to zasługa m.in. Accolade oraz wszystkich innych inwestorów, którzy odkryli niejako na nowo to miasto dla wielu branż, które wcześniej nie były tu obecne, albo funkcjonowały w bardzo małym zakresie” – mówi Marek Kubik, Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Metropolii Szczecińskiej.

Wynagrodzenie całkowite (brutto) – mediana
  2016 2017 2018
Szczecin 3855 4200 4555
Polska 3900 4157 4500

Źródło: Ogólnopolskie Badania Wynagrodzeń Sedlak & Sedlak

Jaki wynika z raportu ABSL Szczecin znajduje się również w pierwszej dziesiątce najważniejszych ośrodków nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce. Wzrost zatrudnienia w tym sektorze w ciągu ostatnich trzech lat wyniósł 47 proc. Działające tam 43 centra usług zatrudniają 5,6 tys. osób, a prognozy wskazują, że w 2025 roku może to być już 10 tys. pracowników.

„Gdy mówimy o sukcesie Szczecina nie można zapominać o podejściu władz lokalnych, które rozumieją inwestorów i starają się oferować wszechstronne wsparcie na każdym etapie procesu inwestycyjnego. Obecnie Szczecin jest bardzo interesującym miejscem dla wielu firm, co potwierdza również sukces naszego parku, w którym wszystkie dostępne powierzchnie są wynajęte” – dodaje Michał Białas.

Rozbudowywany obecnie Park w Szczecinie będzie dysponować powierzchnią całkowitą wynoszącą 242 tys. m2. Wśród najemców parku znajdują się takie firmy jak DHL, który jest światowym liderem w branży logistycznej, Pierce – największy internetowy sprzedawca części i wyposażenia do motocykli czy AutoDoc, internetowy sprzedawca części zamiennych do samochodów.

Accolade dysponuje w Polsce dziewięcioma kompleksami przemysłowymi o powierzchni 588 tys. m2 i wartości 360 mln euro. Strategia firmy zakłada długofalową budowę bezpiecznego portfela nieruchomości komercyjnych na stabilnych i rozwiniętych rynkach. Realizując tę strategię przedstawiciele Accolade deklarują, że chcą nadal zwiększać obecność w Polsce i rozważają rozwój na kolejnych, rozwiniętych rynkach europejskich.

Szczecin Park to wielofazowy kompleks magazynowy realizowany na działkach o łącznej powierzchni 10 ha. Oddana do użytku powierzchnia na ten moment wynosi ponad 147 000 m2, docelowa powierzchnia inwestycji ma przekroczyć 220 000 m2.

Accolade jest długoterminowym inwestorem w sektorze nieruchomości magazynowych i przemysłowych. Spółka działa głównie w Europie Środkowej i jest obecna w Polsce, Czechach, Niemczech, a od niedawna również na Słowacji. Obecnie zarządza portfelem ponad 1,1 mln m2 powierzchni przemysłowej w 30 lokalizacjach, długofalowo współpracując z ponad 70 najemcami, wśród których znajdują się takie firmy, jak: Tchibo, DHL, Kion, Raben, Assa Abloy, Vive, Gates, Data Modul, Oponeo, Swiss Krono, Pierce, Autodoc.

Accolade w Polsce posiada parki w Szczecinie, Zielonej Górze, Lublinie, Kielcach, Bydgoszczy, Białymstoku, Koninie, Legnicy oraz w Mińsku Mazowieckim. Chcąc umożliwić osobom fizycznym inwestowanie w parki przemysłowe, w 2014 roku Accolade założył Fundusz Inwestycyjny, który działa w Czechach.

 

Kontakt dla mediów:

Patrycja Rabińska

patrycja.rabinska@marielhaan.com

504006016