Polska utrzymuje pozycję lidera w regionie Europy Środkowo-Wschodniej już szósty rok

Aż 38% wartości wszystkich inwestycji w nieruchomości w regionie CEE w 2019 r. należało do Polski – wynika z najnowszego raportu CBRE „Real Estate Investment. Market Outlook”. Dzięki temu już po raz szósty, poczynając od 2014 r., zajęliśmy pierwszą pozycję pod względem pozyskanych kwot. W sumie w Europie Środkowo-Wschodniej zainwestowano niemal 20,2 mld euro, z czego 7,7 mld na terenie naszego kraju. Kolejne miejsca na podium zajęły Austria (30% całej kwoty) oraz Czechy (15%). Inwestorzy stawiali przede wszystkim na stolice, lokując w nie łącznie ponad połowę wszystkich zainwestowanych pieniędzy.

– Polskie nieruchomości utrzymują bardzo silną pozycję w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Naszym wyróżnikiem na tle sąsiednich rynków poza skalą, jest także możliwość dywersyfikacji portfela nieruchomości, inwestorzy mogą lokować kapitał zarówno w stolicy jak miastach regionalnych. Pod tym kątem Polska przypomina Niemcy, gdzie jest kilka silnych ośrodków atrakcyjnych dla inwestorów. W Polsce, inaczej niż w pozostałych krajach, z wyłączeniem Słowacji, większość, bo 62% środków finansowych zainwestowano właśnie w miastach regionalnych. Obok Warszawy to właśnie w regionach większość sektorów nieruchomości rozwija się bardzo dobrze, jest tam dużo atrakcyjnych gruntów, a rynek nie jest aż tak nasycony – mówi Przemysław Felicki, dyrektor w Dziale Rynków Kapitałowych z CBRE.

Biurowce to najbardziej atrakcyjny produkt

Większość pieniędzy zainwestowanych w nieruchomości w Europie Środkowo-Wschodniej w 2019 roku poszła w biura – aż 44% całej kwoty. To obiekty, które cieszą się zdecydowanie największym zainteresowaniem. Handel, zajmujący drugie miejsce w tym zestawieniu, zgarnął dużo mniej, bo 20% całej kwoty, a magazyny 14%. Resztę, czyli 22% inwestorzy ulokowali w hotele, projekty mieszkaniowe i wielofunkcyjne.

Bez względu na sektor, najwięcej zyskały stolice poszczególnych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, bo aż 59%. Wyjątek stanowi Polska i Słowacja, gdzie prym wiodą regiony.

Hotele rosną nieco wolniej

W większości krajów w regionie CEE, również w Polsce, rynek biurowy pochłania największą część inwestowanych kwot. Inaczej jest jedynie w Serbii. Drugie miejsce zajmuje zwykle handel, z wyjątkiem Austrii i Słowacji, w których zdecydowanie bardziej popularne są odpowiednio nieruchomości mieszkaniowe i magazyny.

Jak wskazują eksperci CBRE, w porównaniu do pozostałych krajów w regionie, w Polsce proporcjonalnie mniej inwestuje się w hotele – łącznie z nieruchomościami mieszkaniowymi obejmują jedynie 5% całej kwoty ulokowanej w 2019 roku. Mniej jest tylko w Słowacji, w której stanowią 3%. Natomiast w Serbii są zdecydowanie najpopularniejszą formą inwestowania pieniędzy w nieruchomości – w 2019 roku objęły aż 34% całej kwoty. W Czechach, Austrii i na Węgrzech znajdują się w pierwszej trójce.

***

CBRE to największa na świecie firma doradcza i inwestycyjna działająca w sektorze nieruchomości komercyjnych (pod względem przychodów za rok 2018), klasyfikowana w rankingach: Fortune 500 oraz S&P 500. CBRE, z siedzibą główną w Los Angeles, zatrudnia ponad 90 000 pracowników (nie wliczając firm stowarzyszonych i partnerskich), obsługuje inwestorów, właścicieli oraz najemców nieruchomości w około 480 biurach na całym świecie (nie wliczając firm stowarzyszonych i partnerskich). CBRE oferuje szeroki zakres zintegrowanych usług, doradztwo strategiczne w zakresie inwestycji i wynajmu, usługi korporacyjne, usługi zarządzania nieruchomościami oraz projektami, administrację firm, bankowość hipoteczną, wyceny, usługi deweloperskie, usługi zarządzania inwestycjami oraz usługi konsultingowe i analityczne. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.cbre.pl.

Kontakt:

Łukasz Marynowski

Communication Manager

+48 609 880 454

lukasz.marynowski@cbre.com

 Luiza Rosłon

PR Manager

+48 500 140 254

luiza.roslon@zoom-bsc.pl