Wystartowała X edycja Programu Stażowego DACHSER Polska

DACHSER Polska

DACHSER Polska ruszył z X edycją Programu Stażowego. Autorski projekt zakłada półtoraroczną, pełnoetatową pracę, podczas której młodzi adepci pod okiem ekspertów poznają procesy logistyczne w poszczególnych działach firmy należącej do globalnej sieci. Na przestrzeni ostatniej dekady z programu skorzystało ponad 80 uczestników,  a połowa z nich do dziś związana jest z DACHSER Polska. Oprócz pracy w działach stażyści biorą udział w serii szkoleń wdrażających w procesy, systemy i  usługi DACHSER.

Inwestycja w młodych ludzi i dzielenie się wiedzą to nieodłączna część międzynarodowej kultury organizacyjnej DACHSER. Firma przywiązuje dużą wagę do wysokiej jakości szkoleń, wspierając rozwój przyszłych logistyków. Od 2011 roku również polskie oddziały przyłączyły się do autorskiego Programu Stażowego DACHSER. Staże oferowane przez firmę są płatne i pełnowymiarowe, nie mają charakteru zwykłych praktyk i to znacząco wyróżnia je spośród innych ofert na rynku. Przedsiębiorstwo oferuje stażystom umowę o pracę oraz wszystkie benefity dostępne dla pracowników i daje możliwość sprawdzenia się w każdym z działów, a w dalszej kolejności perspektywę zatrudnienia w firmie.

Zamiast parzenia kawy –  ciągły rozwój kompetencji

Program Stażowy w DACHSER pozwala na kompleksowe szkolenie przyszłych profesjonalistów branży logistycznej. Rekrutacja rozpoczyna się wiosną i zawsze jest poprzedzona przygotowaniem  miejsc pracy dla stażystów w poszczególnych oddziałach, co pozwala zapewnić optymalne zaplanowanie procesu szkolenia.

W tym roku, w ramach Programu Stażowego,  DACHSER Polska zatrudnił 9 osób w 4 lokalizacjach: Stryków, Wrocław, Poznań i Szczecin. Przez 1,5 roku będą one poznawać specyfikę pracy we wszystkich działach firmy – dyspozycja, charter, obsługa klienta, sprzedaż, administracja palet       i ubezpieczenia, fakturowanie, przetwarzanie zleceń oraz – jeśli sytuacja epidemiologiczna pozwoli – magazyn logistyczny i przeładunkowy. W każdym z działów na stażystów czekają opiekunowie – doświadczeni pracownicy, którzy wprowadzają w praktyczne i teoretyczne aspekty działania określonych obszarów firmy. Stażyści  biorą również udział w serii szkoleń wdrażających oraz podnoszących zawodowe kompetencje. Program rozpoczęło spotkanie dotyczące misji i wartości w organizacji, a w dalszej kolejności młodzi pracownicy usłyszą m.in. o przepisach, produktach, systemach, programach oraz autorskich aplikacjach używanych w DACHSER. Od marca tego roku większość  modułów szkoleniowych została sprawnie  zaadaptowana  do formuły online, co zapewnia ciągłość procesu zdobywania wiedzy.

Zobacz także: Hines Pan-European Core Fund rozszerza portfolio nieruchomości logistycznych dzięki strategicznej akwizycji magazynu w Polsce

Inwestycja w młodość niezależnie od okoliczności

Pandemia koronawirusa i związane z nią zawirowania, zmusiły wiele firm do rezygnacji lub ograniczenia działań stażowych, jednak DACHSER Polska zdecydował się na kontynuację Programu Stażowego w swoich oddziałach. Jak komentuje Eliza Rocławska, Kierownik ds. szkoleń i rozwoju pracowników w DACHSER: „Specyficzna sytuacja wymagała wyjątkowych rozwiązań, jednak od początku byliśmy przekonani, że ruszamy z X edycją. To dlatego, że jesteśmy świadomi wysokiej wartości tego programu zarówno dla stażystów, jak i firmy. Zmodyfikowaliśmy proces rekrutacji i przenieśliśmy ją częściowo do sieci. Wprowadzenie niezbędnych zmian w harmonogramie tegorocznego programu pozwoliło nam wystartować w przyjętym, październikowym terminie”.

Jak zauważa Eliza Rocławska, wyzwania to nic nowego dla tego projektu: „Nasz Program Stażowy wyrósł na mierzeniu się z wyzwaniami, dlatego teraz jest nam znacznie łatwiej. Na początku musieliśmy dotrzeć do młodych ludzi z ideą stałego zatrudnienia na dłuższy okres od razu po ukończeniu szkoły średniej. Odwiedzaliśmy szkoły w pobliżu naszych oddziałów, kontaktowaliśmy się z uczniami i uczestnikami olimpiad logistycznych, a także rozmawialiśmy         z nauczycielami, spośród których wielu stało się naszymi ambasadorami. Dziś pojawiają się nowe, kolejne wyzwania, ale staramy się z nimi mierzyć. Choć formuła Programu ulega pewnym modyfikacjom, jego główna idea pozostaje wciąż niezmienna i to stanowi o jego unikalności. ”

Nie tylko 1,5–roczne staże

DACHSER oprócz organizacji 1,5-rocznych staży, opierając się na pozytywnych doświadczeniach z innych krajów, od 2014 roku prowadzi również Program Staży Dualnych we współpracy z Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu. Jest on realizowany przez 3 lata studiów licencjackich i polega  na łączeniu teorii z praktyką – po 9 tygodniach zajęć na uczelni, następuje 9-tygodniowy okres stażu w oddziale. Absolwenci tego kierunku mogą pochwalić się nie tylko dyplomem, ale także długoterminową praktyką zawodową.

Z widokiem na dobrą przyszłość

Każdy stażysta, wspólnie z opiekunami, przed zakończeniem stażu określa swoją dalszą, zawodową ścieżkę, w oparciu o zdobytą w Programie Stażowym wiedzę i własne predyspozycje. Posiadając szerokie, wszechstronne umiejętności stażyści  nabywają kolejnych doświadczeń w działach, w których odnaleźli się najlepiej. Wśród pracowników DACHSER są wciąż stażyści z pierwszych edycji, a niektórzy z nich to obecnie kierownicy rożnych obszarów. Te dobre doświadczenia motywują do kolejnych rekrutacji i otwarcia drzwi do świata DACHSER młodym pasjonatom logistyki w następnych latach.