White Star Real Estate publikuje pierwszy raport niefinansowy

White Star Real Estate

Spółka White Star Real Estate opublikowała raport ESG za 2022 rok, dokonując w nim rewizji działań z obszarów uwzględnionych w Polityce ESG: środowiskowego, społecznego oraz ładu korporacyjnego. Mimo braku prawnego obowiązku sporządzania sprawozdania niefinansowego za rok 2022, spółka podjęła się stworzenia raportu zgodnie z wytycznymi Global Reporting Initiative (GRI). To pierwszy raport o zrównoważonym rozwoju White Star Real Estate.

ESG (Enviromnent, Social, Governance) odnosi się do czynników środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego, które mierzą wpływ firmy na środowisko, jej relacje ze społeczeństwem i praktyki zarządzania. W swoim pierwszym raporcie, White Star Real Estate dzieli się cennymi spostrzeżeniami na temat wysiłków firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju i praktyk etycznych.
Zrównoważony rozwój jest dla nas bardzo ważny – budowa obiektów zgodnych z najwyższymi standardami środowiskowymi, socjalnymi i etycznymi jest jednym z naszych priorytetów. Regularnie weryfikujemy jakość naszych projektów w oparciu o standardy certyfikacji BREEAM. Warto zaznaczyć, że dbałość o projektowanie zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju mamy w DNA, co potwierdza fakt, że pierwszy Raport Zrównoważonego Rozwoju ukazał się w 10. rocznicę otrzymania pierwszego certyfikatu BREEAM final dla The Park Warsaw. Było to w czasie, kiedy mało firm zwracało uwagę na certyfikację budynków – mówi Agnieszka Wójcicka-Krupa, Sustainability Manager w White Star Real Estate.
Ponad 85% budynków z portfela inwestycji White Star Real Estate posiadało na koniec 2022 roku certyfikat BREEAM lub LEED.
Inwestowanie w ekologiczne rozwiązania w budownictwie to świadome kształtowanie naszego otoczenia oraz pozytywny wpływ na komfort życia wielu ludzi, którzy zamieszkują lub użytkują nasze budynki. Choć nie mamy prawnego obowiązku raportowania niefinansowego za rok 2022, postanowiliśmy przeanalizować wpływ naszej działalności na środowisko. Jako firma odpowiedzialna społecznie chcemy inspirować branżę do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Dzięki takiej analizie sami też wyciągamy wnioski i wiemy, co w przyszłości możemy robić jeszcze lepiej – dodaje Agnieszka Wójcicka-Krupa.
Zgodnie z wytycznymi Polityki ESG WSRE, w 2022 roku monitorowano emisję gazów cieplarnianych z działalności spółki w zakresach Scope 1 i 2, zgodnie z GHG Protocol. W kolejnych latach spółka planuje poszerzać analizę o emisje pośrednie, powstające w łańcuchu wartości (zakres 3), takie jak: gospodarka odpadami, podróże służbowe i dojazdy pracowników.
W Raporcie Zrównoważonego Rozwoju 2022 spółka White Star Real Estate zmierzyła też dane społeczne i ładu korporacyjnego. Dodatkowo zostały też opisane aspekty ESG w poszczególnych projektach należących i zarządzanych przez WSRE.
Z treścią Raportu Zrównoważonego Rozwoju 2022 White Star Real Estate można zapoznać się na tej stronie

O White Star Real Estate 
White Star Real Estate to zdywersyfikowana spółka z branży nieruchomości, której podstawowa działalność obejmuje nabywanie i rozwój nieruchomości oraz świadczenie usług zarządzania aktywami i nieruchomościami. Firma jest obecna w regionie Europy Środkowo-Wschodniej od 1997 roku, będąc liderem w realizacji ponad 50 projektów deweloperskich i zarządzając obecnie ponad 100 budynkami o powierzchni ponad 2 milionów metrów kwadratowych. Portfolio spółki obejmuje dużą część nieruchomości biurowych, a także kilka inwestycji magazynowych, handlowych, rekreacyjnych i mieszkaniowych.

Posiadając biura w Polsce, Czechach, na Węgrzech i w Rumunii, zespół White Star Real Estate liczy ponad 300 osób, które skupiają się na zapewnieniu klientom wysokiej jakości usług zarządzania nieruchomościami, jak również pozyskiwaniu i rozwijaniu inwestycji na rynkach Europy Środkowej i Wschodniej.
Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.whitestar-realestate.com.

 

zobacz także: Świat za 25 lat: eksperci zrównoważonej inżynierii z Arup komentują wizje dzieci