Wakacje kredytowe, czyli rozwiązanie na ciężkie czasy

Zawieszenie płatności rat kredytu, czyli tzw. „wakacje kredytowe”, dla wielu gospodarstw domowych i przedsiębiorców w obecnej sytuacji pandemii koronawirusa może być szansą na przetrwanie w dobrej kondycji finansowej. Co należy wiedzieć o wakacjach kredytowych i jak z głową rozmawiać z bankiem czy instytucją finansową o odroczeniu spłaty rat?

Planujesz odroczyć spłatę najbliższych rat kredytu?

Jak twierdzą eksperci finansowi określenie „wakacje” może być mylnie zrozumiane w kontekście posiadanych przez nas zobowiązań bankowych. – Nie jest to okres, w którym bank daruje nam obowiązek zapłaty raty tylko okres przerwy od zapłaty raty i odroczenie tego obowiązku w czasie. Ta płatność nie zostanie nam zapomniana. Jeśli chcielibyśmy np. odroczyć opłacanie raty na 3 a nawet na 6 miesięcy to bank może nam zaproponować standardowo lub w drodze negocjacji wydłużenie okresu kredytowania o ten czas zawieszenia jeśli nasz wiek, regulacje wewnętrzne banku na to pozwalają lub zachować aktualny okres kredytowania a podnieść nam proporcjonalnie przyszłe raty kredytu – wyjaśnia Andrzej Łukaszewski, ekspert Gold Finance.

Rozróżniamy dwa rodzaje „wakacji kredytowych”. Pierwsza opcja to zawieszenie opłacania części odsetkowej raty, która przy kredycie 30 letnim może wynosić nawet 2/3 wysokości całej raty kapitałowo-odsetkowej i druga opcja, czyli zawieszenie opłacania całej raty zobowiązania, czyli części odsetkowej i kapitałowej.

Aktualnie banki w obecnej sytuacji proponują Klientom cztery rodzaje odroczenia płatności raty, tj.

  • zawieszenie spłaty tylko kapitału, bez wydłużenia okresu spłaty
  • zawieszenie spłaty całych rat (kapitału i odsetek) oraz wydłużenie okresu spłaty.
  • zawieszenie spłaty całych rat (kapitału i odsetek) bez wydłużenia okresu spłaty.
  • zawieszenie spłaty tylko kapitału oraz wydłużenie okresu spłaty.

Korzystając z wakacji kredytowych należy pamiętać, że taka forma odroczenia płatności może być różnie interpretowana w zależności od instytucji finansowej. – Banki nie są instytucjami charytatywnymi i na każdej takiej zmianie zarabiają. Zmiana umowy jest w różny sposób potwierdzana przez bank, np. nowym harmonogramem spłat i aneksem do umowy kredytowej lub samym na nowo wygenerowanym harmonogramem spłat. W zależności od procedur wewnętrznych danego banku taka zmiana może wymagać np. podpisania aneksu do umowy, pobrania opłaty za przygotowanie aneksu, ale też może być standardowo zwolniona z opłaty. Szczegółowe informacje w tym zakresie są zawarte w umowie kredytowej lub taryfie opłat i prowizji, mówi Marcin Gaj, ekspert finansowy Alex T. Great.

Na możliwość dodatkowych opłat zwraca też uwagę Andrzej Łukaszewski z Gold Finance – Powinniśmy dopytać w naszym banku, czy sama czynność zmiany warunków a w szczególności wakacji kredytowych jest obarczona jakąś opłatą. Jeśli wiązałoby się to z podpisaniem z bankiem aneksu do umowy kredytowej, to zdarza się, że taki aneks może być płatny.

Kiedy zrobić sobie wakacje od kredytu?

Z wakacji kredytowych warto skorzystać w sytuacji gdy widzimy potencjalne zagrożenie w możliwości prawidłowego spłacania przez nas comiesięcznej raty np. przy nieprzewidzianych wydatkach, przy utracie lub zmianie pracy lub przestoju w prowadzonej przez nas działalności gospodarczej a dodatkowo nie posiadamy większych oszczędności, które mogły by nam w tym okresie wspomóc spłatę należności – Jeśli wiemy, że takie okoliczności mogą mieć miejsce to najgorszym pomysłem jest czekanie aż pojawią się zaległości w płaceniu rat, wzmianka w Biurze Informacji Kredytowej czy windykacja. Zawsze warto wcześniej rozmawiać z bankiem, który proponując nam opcję „wakacji kredytowych” może pomóc w trudnej sytuacji finansowej, mówi Andrzej Łukaszewski z Gold Finance.

Wakacje kredytowe – jak o nie wnioskować?

W zależności od banku przygotowanie indywidualnej oferty tzw. wakacji kredytowych możliwe jest poprzez kontakt bezpośredni z bankiem, infolinię lub złożenie w formie elektronicznej przez aplikację bankową bądź stronę internetową banku uproszczonego wniosku o prolongatę raty. Niektóre banki umożliwiają złożenie takiego wniosku on-line. – Po otrzymaniu wniosku bank standardowo generuje nowy harmonogram spłat lub w zależności od procedur danego banku, dodatkowo przygotowuje aneks do umowy i podpisuje go z kredytobiorcą. Obecnie banki starają się obsługiwać klientów zdalnie poprzez infolinię i na uproszczonych zasadach. Tu trzeba uzbroić się w cierpliwość, bo okres oczekiwania na połączenie z konsultantem trwa od kilku minut do nawet całej godziny, mówi Marcin Gaj z Alex T. Great.

Uproszczone zasady wnioskowania umożliwiają bankom m.in. pominięcie badania historycznych opóźnień w spłacie kredytów, umożliwienie złożenia wniosku przez jednego z kredytobiorców, czy też zastosowanie rozwiązania także dla kredytów, w których umowa nie przewidywała takiej opcji. 

Czy bank może odmówić wakacji kredytowych?

– W mojej kilkunastoletniej karierze w branży nie spotkałem się z odmową banku jeśli klient prawidłowo obsługiwał zobowiązanie, ale należy pamiętać że każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie. Oczywiście banki mają swoje wewnętrzne procedury w tym zakresie i mogą odmówić skorzystania z odroczenia płatności jeśli klient nieterminowo obsługuje swoje zobowiązanie i nie wypełnia obowiązków wobec banku zgodnie z zapisami umowy kredytowej, mówi Marcin Gaj z Alex T. Great.

Takie samo zdanie na ten temat ma Andrzej Łukaszewski z Gold Finance: – Bank ma takie prawo, w szczególności jeśli mieliśmy w przeszłości lub aktualnie problemy z regularną spłatą kredytu. Może nie wyrazić zgody jeśli widzi, że nagminnie zalegamy z płatnościami rat i „wakacje kredytowe” nie zmieniłyby naszej sytuacji, a jedynie podwyższyłoby to zadłużenie wobec banku i ryzyko niewypłacalności. Jeśli jednak wejdą w życie ustawy regulujące pracę banków w tym zakresie to banki będą musiały się dostosować do ich zapisów. Prawo może zostać tak skonstruowane, że bank będzie musiał udzielić „wakacji kredytowych” osobie, której w normalnych okolicznościach zabraniała by wewnętrzna polityka banku.

Eksperci radzą, by w przypadku otrzymania propozycji banku, przed jej podpisaniem dokładnie zapoznać się z jej warunkami. – Należy skrupulatnie przeanalizować otrzymaną ofertę, poprosić bank o przykładowy harmonogram przyszłych rat i wyjaśnić wszystkie wątpliwości oraz konsekwencje w związku z zastosowaniem wakacji kredytowych. To musi być świadoma decyzja, która nie będzie podejmowana pod wpływem emocji, ponieważ wakacje kredytowe skutkują wzrostem ogólnego kosztu zobowiązania, mówi Marcin Gaj z Alex T. Great. 

Kontakt:

Marcin Jańczuk

mjanczuk@metrohouse.pl

tel. +48 668 820 616