W trudnym roku pandemii polskie budownictwo zwyciężyło. Statuetki przyznane!

Modernizacja Roku

24. edycja Ogólnopolskiego Otwartego Konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku” przeszła do historii. 23 września 2020 roku na Zamku Królewskim w Warszawie podczas Uroczystej Gali ogłoszono zwycięzców trwającego od 1996 roku konkursu na najlepsze inwestycje budowlane.

Specjalny list gratulacyjny Jadwigi Emilewicz Wicepremier, Minister Rozwoju skierowany do Finalistów i organizatorów konkursu odczytała Dorota Cabańska, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Ogólnopolski Otwarty Konkurs „Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku” to inicjatywa wytyczająca nowe trendy w budownictwie, promująca najlepsze modernizacje i budowy. Konkurs nagradza inwestorów, wykonawców i projektantów za konkretną realizację jako wspólne dzieło wszystkich trzech podmiotów. Jest to jeden z elementów, który wyróżnia ten konkurs na tle innych tego rodzaju wydarzeń, które zwykle są adresowane tylko do jednej z grup, np. do inwestorów lub projektantów. Celem konkursu jest wyłonienie przedsięwzięć budowlanych: modernizacji oraz nowych obiektów w przestrzeni urbanistycznej w danym roku, wyróżniających się szczególnymi walorami jakościowymi, funkcjonalnymi, urbanistycznymi i estetycznymi.

W tegorocznej edycji Konkursu udział wzięło 460 inwestycji z całej Polski. 76 zakwalifikowało się do finału.  Przyznano 12 głównych nagród „Modernizacja Roku 2019”w poszczególnych kategoriach oraz 4 główne nagrody „Budowa XXI w.”

Obiekty oceniano wg. następujących kategorii „Modernizacja Roku”: drogi; budynki biurowe; tereny zieleni; obiekty drewniane; użyteczności publicznej; zabytki; rewitalizacja obszarów i przestrzeni urbanistycznej; edukacja i szkolnictwo; elewacje i termo renowacje; integracja międzypokoleniowa i opieka społeczna; obiekty kultury, sportu i rekreacji; odnawialne źródła energii i technologie ochrony środowiska. W kategorii „Budowa XXI w.: obiekty sportowe; obiekty kultury; nowoczesne trendy; obiekty mieszkalne.

Nowością jest przyznana po raz pierwszy nagroda im. Jana Sztaudyngera, autora licznych fraszek, za pozytywne podejście do rozwiązywania problemów w relacjach inwestor-wykonawca- projektant, za modernizacje relacji społecznych.

Wraz z trwającym od 24 lat Ogólnopolskim Otwartym Konkursem „Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku” finał miała także czwarta edycja Międzynarodowego Konkursu Budownictwa „European Award”. To nowa inicjatywa organizatora konkursu i dowód, że rozrasta się on już poza granice Polski. Pierwsze nagrody International Construction Contest “European Award”  wręczano w roku 2017. W tegorocznej europejskiej odsłonie konkursu, pomimo pandemii, wzięło udział 52 uczestników z Estonii, Łotwy, Ukrainy, Czech, Słowacji, Słowenii, Chorwacji, autorów wspólnych dzieł – inwestorów, firm budowlanych i  architektów,  którzy rywalizowali o miano najlepszej modernizacji w Europie.

Wystartowała już XXV jubileuszowa edycja Konkursu. Zapraszamy do udziału.

Więcej publikacji na temat wydarzeń z branży nieruchomości tutaj