NEPI Rockcastle – aktywnie na rzecz recyklingu

Światowy Dzień Recyklingu

18 marca obchodzony jest jako Światowy Dzień Recyklingu. Warto z tej okazji zwrócić uwagę, że recykling jest szczególnie ważnym elementem Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ), która jest podstawą zrównoważonego rozwoju zarówno na poziomie państw, jak i przedsiębiorstw czy gospodarstw domowych. Obecnie, według organizacji Circle Economy, jedynie 7,2 proc. globalnej gospodarki opiera się na zasadach cyrkularnych, a marnotrawionych jest ponad 92 proc. odpadów, które mogą być wartościowymi surowcami.[1] Oznacza to, że pilnie należy podjąć dodatkowe, zintensyfikowane działania regulacyjne, proceduralne, edukacyjnie i organizacyjne w celu zwiększenia tempa odzysku, przetwarzania i przygotowania odpadów do ponownego użycia. Recykling tworzyw sztucznych w Polsce wynosi od 27 proc. do nieco ponad 30 proc., jednak według badań realnie nie przekracza on 10 proc. Zgodnie zaś w wymogami unijnymi do 2030 roku jako kraj powinniśmy osiągnąć 60 proc. recyklingu[2].

Cele i działania Grupy NEPI Rockcastle w zakresie recyklingu

NEPI Rockcastle, jako Grupa, w swoich celach do 2025 roku zakłada osiągnięcie recyklingu odpadów na poziomie 60 proc. oraz statusu „zero avoidable waste to landfill”, czyli gospodarowania odpadami w sposób cyrkularny, który pozwoli na zaprzestanie oddawania ich na wysypiska. Firma promuje także ponowne użycie odpadów zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym i podejmuje liczne działania w zakresie edukacji w tym obszarze pracowników, najemców i klientów posiadanych centrów handlowych. Spółka zapewnia odpowiednie urządzenia do sortowania i magazynowania odpadów. W 2023 roku NEPI Rockcastle zebrało 27 101 Mt odpadów, przy czym 46 proc. z nich poddano recyklingowi.

Dążymy do tego, aby wszystkie nasze centra handlowe ulepszały systemy zarządzania odpadami i zwiększały procent odpadów, które można poddać procesowi recyklingu, zmierzając do rozwiązań cyrkularnych. Konsekwentnie pracujemy nad tym, aby do 2025 roku zdecydowanie zwiększyć udział odpadów, które będą poddawane procesowi recyklingu. Wprowadzamy niezbędne usprawnienia i stale szukamy nowych rozwiązań. Dużo uwagi poświęcamy także edukacji naszych pracowników, najemców oraz klientów. Staramy się inspirować wszystkich konsumentów do życia w coraz bardziej zrównoważony sposób” – mówi Magdalena Gibney, Group Head of Sustainability w NEPI Rockcastle.

W ramach realizacji strategii NEPI Rockcastle wdrożono odpowiednie procedury dotyczące rygorystycznego egzekwowania zbiórki selektywnej, przeprowadzono również modernizację pomieszczeń sortowania odpadów. W roku 2022 Grupa zakończyła instalację pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 4- oraz 5-frakcyjnej na terenie wszystkich posiadanych obiektów handlowych w 9 krajach, w tym w Polsce, w 2023 kontynuowała proces ich instalacji na zewnątrz centrów. Wdrożony w 2022 roku system pomiarowy służący do śledzenia i analizowania odpadów wytwarzanych przez najemców i klientów w 2023 roku był dodatkowo ulepszany. Wpłynęło to na usprawnienie gromadzenia danych oraz monitorowania procesów, mających na celu ograniczanie ilości odpadów i odpowiednią promocję recyklingu.

Rozwiązania recyklingowe w 14 polskich centrach

We wszystkich polskich galeriach NEPI Rockcastle obowiązuje 4- lub 5-frakcyjny system zarządzania odpadami. W poszczególnych centrach testowane i wdrażane są ponadto liczne rozwiązania zmierzające do zwiększenia ilości recyklingowych odpadów.

  • W krakowskiej Bonarce prowadzona jest wstępna segregacja odpadów, na miejscu działa prasa do folii i kartonów. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom w 2023 roku odzyskano ponad 260 tony papieru. Systematycznie prowadzone są też prace związane z recyklingiem folii. W ub. roku odzyskano w ten sposób blisko 11 ton plastiku. Strefa food court wyposażona jest w specjalne zlewki odciążające odpady zmieszane.
  • W Galerii Tomaszów, w strefie przeznaczonej na odpady odbywa się segregacja śmieci pochodzących od najemców, jak i wszystkich odpadów z terenu galerii. Zamontowano tam specjalny stół frakcyjny do segregacji, zatrudniany jest też dodatkowy pracownik, który zajmuje się ręcznym selekcjonowaniem odpadów. W strefie umieszczono dodatkowo tablice informacyjne pomagające pracownikom sklepów i restauracji przy odpowiedniej segregacji.
  • W Forum Gdańsk działa prasa do makulatury. Dzięki temu w 2023 roku odzyskano ponad 364,5 tony papieru. Ponadto do recyklingu pozyskano ponad 1,5 tony plastiku. Bioodpady zbierane są w specjalne pojemniki.
  • W Galerii Copernicus w Toruniu prowadzona jest wstępna segregacja odpadów, na miejscu działa prasa do folii i kartonów. Również najemcy są zobowiązani do segregacji odpadów. W zeszłym roku odzyskano 53 tony makulatury i 4,7 tony folii. Bioodpady zbierane są w specjalne pojemniki, a w strefie restauracyjnej zbierane są zlewki.
  • Część odpadów zmieszanych, odbierana z dwóch centrów handlowych – Aura Centrum i Galeria Warmińska z Olsztyna, dzięki inwestycji realizowanej w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, jest poddawana przetworzeniu, a następnie dalszemu termicznemu przekształceniu i w ten sposób ogrzewa miasto.
  • W 2023 roku Alfa Centrum w Białymstoku przeprowadziło pilotażowy projekt z Fundacją BRDA w celu zapewnienia drugiego życia materiałom pochodzącym z prac remontowych centrum. Dzięki akcji zostały one przekazane 14 lokalnym organizacjom, uratowano 219 przedmiotów przed oddaniem na wysypisko, co oznacza 1,8 ton zachowanego materiału.

Działania edukacyjne i angażowanie lokalnych społeczności

NEPI Rockcastle w swoich galeriach w Polsce wprowadza nowe rozwiązania oraz inspiruje, by zmieniać nawyki i podejście klientów w odpowiedzi na wyzwania gospodarki cyrkularnej. W ramach własnych działań recyklingowych i edukacyjnych 2023 roku we wszystkich centrach zorganizowano wraz z Pracownią Upcyklingu HO::LO warsztaty szycia toreb shopperek pod hasłem „Przerabiamy reklamy”. W ramach akcji w 14 lokalizacjach wzięło udział ponad 3 000 osób, uszyto ponad 2 000 toreb, przerobionych zostało ponad 1 000 m2 banerów reklamowych, używanych wcześniej w polskich centrach. Kolejna inicjatywa w 2023 roku poświęcona segregacji odpadów, która objęła 14 galerii to „Śmiecioodpowiedzialni”. W ramach jednodniowych spotkań edukacyjnych zorganizowanych z 15 lokalnymi podmiotami odpowiedzialnymi za odbiór odpadów przeprowadzono akcje informacyjne oraz angażujące klientów konkursy z wiedzy o segregacji, a także prezentowano działanie śmieciarek na parkingach galerii. Ważnym elementem były również towarzyszące akcji zbiórki elektrośmieci. W 14 centrach stoisko akcji odwiedziło 5 000 osób, zebrano też 2 000 kg małych elektroodpadów.

Zobacz także: Mieszkania przyszłości – dobra akustyka i energooszczędność

O NEPI ROCKCASTLE

NEPI Rockcastle (NRP.AS) (JSE.NRP) jest trzecią co do wielkości notowaną na giełdzie firmą działającą w sektorze nieruchomości handlowych w Europie pod względem wartości portfela inwestycyjnego oraz największym właścicielem, operatorem i deweloperem centrów handlowych w Europie Środkowej i Wschodniej (CEE).

Portfolio firmy, o wartości 6,9 mld euro, obejmujące 2,2 mln m² powierzchni GLA, zlokalizowane jest w dziewięciu krajach CEE. Firma jest liderem rynku w Rumunii i Polsce (dwóch największych rynkach NEPI Rockcastle), Bułgarii, Węgrzech i Słowacji, posiadając również centra handlowe w Chorwacji, Czechach, Litwie i Serbii. Wzrost NEPI Rockcastle jest zasilany przez nakłady inwestycyjne o wartości 600 mln euro oraz wspierany przez akwizycje.

Spółka zakończyła nabycie dwóch głównych aktywów – Centrum Handlowego Forum Gdańsk (Gdańsk) i Centrum Handlowego Copernicus (Toruń), oba w Polsce – w 2022 roku. NEPI Rockcastle posiada dwie kluczowe przewagi strategiczne – unikalne portfolio przestrzeni handlowej na terenie CEE zgromadzone przez ostatnie 15 lat oraz zespół ponad 500 osób, który wnosi niezbędną lokalną wiedzę ekspercką w zakresie nieruchomości handlowych.

Firma jest również członkiem Europejskiej Rady Miejsc Handlowych (ECSP) oraz Europejskiego Stowarzyszenia Nieruchomości Publicznych (EPRA).

W Polsce NEPI Rockcastle jest właścicielem czternastu galerii handlowych: GALERIA WARMIŃSKA OLSZTYN, AURA CENTRUM OLSZTYNA, ALFA BIAŁYSTOK, GALERIA WOŁOMIN, GALERIA TOMASZÓW, FOCUS MALL PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, FOCUS MALL ZIELONA GÓRA, CH KAROLINKA OPOLE, SOLARIS CENTER w OPOLU, CH PLATAN ZABRZE, CH POGORIA DĄBROWA GÓRNICZA, BONARKA KRAKÓW, FORUM GDAŃSK, GALERIA COPERNICUS.

[1] The Circularity Gap Report 2023 https://www.circularity-gap.world/2023

[2] Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 8 czerwca 2023 roku https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023DC0304

1 KOMENTARZ

Comments are closed.