Największe wydarzenie hotelarskie w Polsce w hotelu Renaissance

Renaissance Warsaw Airport Hotel

Najważniejsze spotkanie dla branży hotelarskiej VIII, jesienna edycja konferencji Hotel Trends Poland&CEE odbędzie się w Renaissance Warsaw Airport Hotel. Organizatorem jest wydawca miesięcznika „Hotelarz”, natomiast Polski Holding Hotelowy jako odpowiedzialny podmiot na ryku hotelarskim wziął na siebie rolę partnera strategicznego tego wydarzenia.

W czwartek, w siedzibie Polskiego Holdingu Hotelowego prezes PPH Gheorghe Marian Cristescu i wydawca „Hotelarza” Krzysztof Gonciarek podpisali list intencyjny dotyczący organizacji najważniejszego spotkania hotelarskiego w Europie Środkowo-Wschodniej w hotelu Renaissance Warsaw Airport. Spółka PHH wśród wielu swoich działalności społecznych w walce z koronawirusem zdecydowała się również na wsparcie branży hotelarskiej poprzez decyzję zarządu o zorganizowaniu jesiennej konferencji wraz z największym wydawcą branżowym magazynu „Hotelarz” w swoim hotelu.

 –  Chcemy zorganizować największą i najważniejszą konferencję dla branży hotelarskiej na jesieni. Wspieramy naszą branżę i chcemy czynnie brać udział w odbudowie rynku hotelarskiego w naszym kraju. PHH jako poważny przedsiębiorca bierze na siebie tą misję i konsekwentnie podejmuje wszelkie kroki, aby ją spełnić. Wszystkie działania traktujemy jako inwestycję, która ma na celu jak najszybsze zakończenie kryzysu i powrót do zupełnie nowej już normalności – podkreśla Prezes Polskiego Holdingu Hotelowego, Gheorghe Marian Cristescu.

– Konferencja Hotel Trends Poland&CEE przez ostatnie kilka lat stała się w największym i najważniejszym wydarzeniem dla hotelarskiego Top Managementu w regionie. To tu dyskutuje się o przyszłości rynku, tu ogłaszane są nowe projekty i tu prowadzone są najważniejsze kuluarowe rozmowy.  Cieszę się, że dzięki wsparciu PPH w tym trudnym dla branży okresie będziemy mogli bez przeszkód zorganizować kolejną edycję naszego forum – powiedział Krzysztof Gonciarek, członek zarządu Polskich Wydawnictw Specjalistycznych ProMedia, wydawca „Hotelarza”.   

Spółka PHH od samego początku epidemii była zaangażowana w działalność wspierającą odbudowę branży hotelarskiej po kryzysie. Spółka włączyła się do prac zespołu doradczego przy Ministerstwie Rozwoju, jak również pełniła funkcję konsultacyjną dla Ministerstwa Finansów w niektórych zagadnieniach dotyczących rynku turystycznego, które znalazły się w propozycjach tarczy antykryzysowej i tarczy finansowej, jak również w rozwiązaniach zaproponowanych przez Ministerstwo Finansów. PHH systematycznie współpracuje z branżą hotelarską oraz jest współorganizatorem webinarów dedykowanych dla hotelarzy, dzięki którym stale komunikowane są pozytywne informacje nie tylko na temat naszych działań, ale również związane z turystyką i ekonomią. Zapraszane są na nie znane autorytety jak np. prezes Polskiego Funduszu Rozwoju – Paweł Borys oraz tworzone są bezpośrednie kanały komunikacyjne dla branży z udziałem ważnych osób i instytucji rządowych. W ostatnim czasie PHH zostało również podmiotem wspierającym Ministerstwo Rozwoju w przygotowaniu protokołu bezpieczeństwa dla branży hotelarskiej, związane ze stopniowym odmrażaniem gospodarki. Działania społeczne PHH są dostrzegane w całym kraju, również przez  Panią Ambasador USA w Polsce, Georgette Mosbacher.

Więcej publikacji na temat hoteli tutaj