MLP Wrocław ocenione na poziomie Excellent

MLP Wrocław

MLP Group – Green Industrial Real Estate – działający na europejskim rynku nieruchomości magazynowych (w Polsce, Niemczech, Austrii i Rumunii) otrzymał dla dwóch budynków w centrum logistycznym MLP Wrocław certyfikat BREEAM New Construction Version 6.0 na poziomie Excellent.

Centrum logistyczne MLP Wrocław uzyskało certyfikat środowiskowy dla kolejnych obiektów. Oceną objęte zostały dwie nowo wybudowane hale z zapleczami socjalno-biurowymi B1.2, B2 oraz C1.1. Przyznana została im certyfikacja BREEAM New Construction Version 6.0 na poziomie Excellent.

Centrum logistyczne MLP Wrocław od samego początku realizowane było w oparciu o politykę zrównoważonego rozwoju. W ramach nowych hal ograniczona została emisja NOx (tlenków azotu) poprzez montaż kotłów gazowych o niższej emisji. Uzyskano także bardzo wysoki wynik recyklingu odpadów budowlanych – powyżej 95%, wykorzystując jednocześnie materiały posiadające certyfikat EPD (Environmental Product Declarations). Taki certyfikat zawiera informacje na temat wpływu produktu na środowisko. W nowych obiektach zainstalowana została instalacja wodo oszczędnej armatury, pozwalająca zredukować zużycie wody o co najmniej 65%. Z kolei dla rowerzystów przygotowana została wiata rowerowa oraz udogodnienia w postaci szatni z prysznicami. Centrum logistyczne zostało objęte systemem car sharingu.

W inwestycji zadbano również o miejsca zielone. Urozmaicono bioróżnorodność poprzez nasadzenie łąki kwietnej wokół terenu hali, montaż domków dla owadów, nasadzenie drzew oraz wdrożenie rozwiązań zwiększających retencję wody poprzez m.in. budowę zbiorników oraz obniżenie chodników na tereny zielone.

Częścią certyfikacji BREEAM było również przygotowanie modelu energetycznego. Wykonuje się go w celu wykazania jak dobrze został zaprojektowany budynek ubiegający się o ten certyfikat. Dla budynku B osiągnięto oszczędność energii użytkowej na poziomie 58% i oszczędność emisji CO2 na poziomie 53% w porównaniu do budynku referencyjnego. W przypadku budynku C oszczędność wyniosła odpowiednio: 78% i 45%.

 „Systematycznie wprowadzamy do swoich parków najnowsze rozwiązania mające pozytywny wpływ na środowisko. Wszystkie realizowane nowe inwestycje są obligatoryjnie objęte certyfikacją BREEAM na poziomie co najmniej „Very Good”. W ten sposób w trakcie budowy analizowane są wskaźniki zrównoważonego rozwoju obejmujące szereg zagadnień środowiskowych. Dodatkowo dostosowujemy do wymogów zielonych certyfikatów także nasze istniejące obiekty. Dzięki najwyższym standardom efektywności energetycznej dla nowych budynków ograniczamy również zużycie energii. Naszym celem jest jak najszybsze osiągnięcie neutralności węglowej.” – podkreślił Marcin Dobieszewski, Head of Property Management & ESG.

„Projekt MLP Wrocław doskonale spełnił rygorystyczne kryteria certyfikacji BREEAM, osiągając wynik 75,0% i tym samym poziom Excellent. Kluczowa dla takiego rezultatu była owocna współpraca między asesorem, konsultantem – JWA, a deweloperem – MLP Group. Ponadprzeciętnie efektywny recykling, zastosowanie materiałów budowlanych z certyfikatami EMS i EPD oraz ponowne wykorzystanie materiałów na terenie budowy potwierdzają konsekwentnie realizowaną strategię zrównoważonego rozwoju firmy MLP Group i jej dążenie do neutralności klimatycznej. Wykonany przez nas model energetyczny precyzyjnie określa redukcję zużycia energii i ograniczenie operacyjnego śladu węglowego budynków. Inwestycja integruje proekologiczne rozwiązania, takie jak udogodnienia dla rowerzystów i bioróżnorodność terenów zielonych, ze świadomym budownictwem, co przyczynia się do przeciwdziałania zmianom klimatu, odporności nieruchomości na wymagania przyszłości i zwiększenia potencjału inwestycyjnego centrum logistycznego.” – podsumowuje Joanna Poprawa, Sustainability Specialist w JWA.

MLP Wrocław jest kompleksem, który powstał na działce o powierzchni 13 hektarów. Park logistyczny składa się z 5 hal magazynowych o łącznej powierzchni 65 782 m2. Wybrane budynki posiadają prestiżowy certyfikat BREEAM. Park logistyczny zlokalizowany jest w dzielnicy Psie Pole w północno-wschodniej części Wrocławia, w odległości jedynie 14 km od centrum miasta. Dużym ułatwieniem jest znajdująca się w pobliżu droga krajowa E67 oraz droga ekspresowa S8 łącząca Wrocław z Warszawą.

zobacz także: P3 rozszerza swoją obecność w Poznaniu poprzez nabycie trzeciego parku logistycznego