Mentoring Programme Top Woman in Real Estate z wykorzystaniem narzędzi Extended DISC

Od jakiegoś czasu programy mentoringowe cieszą się coraz większą popularnością. Nic dziwnego, gdyż wpisują się one w potrzeby biznesu, takie jak skuteczny transfer wiedzy, rozwój liderek i liderów, czy wzmacnianie osób, które systemowo mają trudniejsze warunki do rozwoju kariery w ramach programów Diversity & Inclusion. Jednocześnie dobrze przeprowadzone programy mentoringowe dają poczucie dużej satysfakcji dla uczestników, gdyż lepiej poznają samych siebie.

Te dobre programy w oczywisty sposób uwzględniają odpowiednie dopasowanie czy to w zespole czy na linii Szef – Pracownik, pod kątem wiedzy, kompetencji i doświadczenia. Dzięki temu obie strony relacji mają poczucie wartości dodanej w postaci szybkich efektów. Jednak czasem mogą pojawić się rafy, np. niezrozumienie, brak tzw. „chemii” czy obniżona motywacja jednej lub obu stron.

Z czego to może wynikać? Otóż często w relacjach biznesowych skupiamy się szczególnie na tematach branżowych, specjalistycznych, a pomijamy aspekty związane z dynamiką relacji międzyludzkich i różnicami osobowościowymi. I tutaj pomocne okazują się narzędzia diagnostyczne, takie jak np. Extended DISC, które z powodzeniem stosowane są w najlepszych programach mentoringowych.

Uczestniczki Programu Mentoringowego Top Woman in Real Estate miały już możliwość skorzystania z narzędzi Extented DISC. Za pomocą wypełnionych online kwestionariuszy online, opracowany został dla każdej z nich indywidualny raport, opisujący preferowany styl komunikacji, podejmowania decyzji, listę głównych czynników motywacyjnych czy najczęstsze reakcje na stres. Więcej informacji na temat teorii i modelu DISC można znaleźć w krótkim video pod tym linkiem.

Najbardziej zaawansowane programy mentoringowe nie tylko pozwalają na zwiększenie samoświadomości uczestników co do własnego potencjału, preferowanych stylów zachowania, czy wręcz talentów, ale nierzadko umożliwiają im w przyszłości bardziej świadomy dobór członków zespołu, uwzględniający zarówno twarde kompetencje, jak i styl działania. Co ciekawe, czasami celowo dobiera się osoby o całkowicie odmiennym stylu, tak by umożliwić wglądy z zupełnie innej perspektywy. Służy do tego specjalny raport „Budowanie relacji”.

Ciekawą możliwością jest systemowe spojrzenie na otoczenie Mentee, co jednak wymaga zaangażowania najbliższego grona współpracowników. Dzięki zespołowej analizie Extended DISC, możemy wygenerować behawioralną mapę wybranego zespołu i spojrzeć z nowej perspektywy na relacje i podział zadań w tym zespole.

Jeśli planujesz uczestniczyć w programie mentoringowym, lub planujesz wdrożenie go w swojej organizacji, pomyśl czy nie warto wzbogacić go o dodatkowy wymiar.

Więcej informacji na stronie: Extended.Tools