Lepsza jakość życia w czasach COVID-19 – nowa usługa w portfolio Sodexo

dezynfekcji

Sodexo, krajowy lider w dziedzinie Facility Management, wychodzi na rynek z nową usługą, która pozostaje w ścisłym związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, a zarazem wykorzystuje dotychczasowe know-how firmy. O nowym rozwiązaniu opowiada Norbert Ślusarczyk, Segment Director Corporate Hard FM Poland w Sodexo.

Jakie nowe usługi dołączają do portfolio Sodexo?

W związku z sytuacją związaną z COVID-19 w Polsce i na świecie rozpoczynamy świadczenie usługi dezynfekcji prewencyjnej biur, pomieszczeń, pojazdów (autobusy). Jesteśmy również w pełni przygotowani do dezynfekcji reakcyjnej – czyli takiej, którą wykonuje się w przypadkach potwierdzenia obecności koronawirusa w danej przestrzeni.

Do kogo adresowana jest usługa dezynfekcji?

Mamy lokalne i globalne know-how w zakresie dezynfekcji nieruchomości biurowych, obiektów handlowych, centrów logistycznych, obiektów przemysłowych. Usługi świadczymy na terenie całej Polski. Elementem który nas wyróżnia od konkurencji, to realne zorientowanie na bezpieczeństwo pracowników wykonujących te prace oraz wielkość i zasięg naszej firmy.

Kto powinien w szczególności rozważyć usługę dezynfekcji?

Usługi dezynfekcji proponujemy w pierwszej kolejności klientom, którzy nie mają możliwości ograniczenia skupisk ludzi (biura, hale magazynowe, produkcyjne, galerie handlowe, środki komunikacji np. autobusy dowożące pracowników do miejsc pracy). Nie ma jednak jednego jedynego rozwiązania dla wszystkich. Na bieżąco nasze działy ekspertów analizują rynek, poznają potrzeby, oczekiwania i możliwości obecnych i potencjalnych klientów. W atmosferze wymiany wiedzy i doświadczeń wspólne projektujemy działania – czy to prewencyjne, czy reakcyjne – które najlepiej sprawdzą się w danym obiekcie i nie obniżą standardów bezpieczeństwa. Rozważyć dezynfekcję, w obliczu aktualnych wydarzeń, powinien więc każdy, choć finalny kształt realizowanej usługi może się różnić.

Jakie środki wykorzystywane są przez Sodexo do dezynfekcji?

Środki chemiczne dobierane w naszych usługach podlegają analizie pod kątem składu chemicznego i wpływu na środowisko, ale także wpływ na bezpieczeństwo naszego personelu podczas wykonywania usług. Zwracamy uwagę aby były one w pełni bezpieczne i biodegradowalne, nie zawierały toksycznych aldehydów, kwasu nadoctowego, alkoholu, chloru. Stosowane przez nas substancje posiadają  atest PZH oraz skład chemiczny zgodny z rozporządzeniami i normami. Skuteczność biobójcza preparatów jest potwierdzona badaniami przeprowadzonymi  zgodnie z normami europejskimi w niezależnych certyfikowanych laboratoriach na terenie UE. Dostarczane są zaś bezpośrednio od producentów, którzy służą pełną dokumentacją oraz wsparciem w szkoleniu i sytuacjach podwyższonego ryzyka.

Na ile wystarcza taka dezynfekcja? Czy to jednorazowy zabieg?

Zasady dezynfekcji przyjęte w naszych usługach dzielimy na prewencyjne wykonywane okresowo, cyklicznie oraz reakcyjne. Pozwala nam to na utrzymanie stałych bezpiecznych warunków dla nieruchomości. W ramach usługi należy podjąć działania prewencyjne, które stanowią istotę zabezpieczenia nieruchomości i jej użytkowników przed zagrożeniem. Dobra prewencja, dbanie o to by urządzenia wentylacji i klimatyzacji były czyste na co dzień to podstawa działania. Częstotliwość dezynfekcji jest uzależniona od wielu czynników zewnętrznych i musi być rozpatrywana indywidulanie.  Uzależniona jest m.in. od ilości użytkowników danej powierzchni, typu obiektu, rodzaju świadczonej usługi, zastosowanych systemów klimatyzacji i wentylacji.

Czy wykonywanie dezynfekcji przez pracowników Sodexo – przykładowo w miejscach dotkniętych koronawirusem – nie jest dla nich samych zagrożeniem?

Podjęliśmy szereg działań mających przygotować nasze zespoły do powierzonych działań. Dezynfekcja stanowi know-how zarówno obsługi technicznej jak i naszych zespołów sprzątających. Rygorystycznie przestrzegamy zasad dotyczących m.in. zapoznawania się z instrukcją obsługi urządzeń, odbywania szkoleń z obsługi środków i urządzeń pod okiem ekspertów, znajomości kart charakterystyk stosowanych preparatów, odbycia aktualnych szkoleń BHP, posiadania aktualnych wyników badań lekarskich i braku przeciwskazań do wykonywania tego typu prac. Ponadto, nasze zespoły odpowiedzialne za dezynfekcję wyposażane są w szczególne środki bezpieczeństwa. Przykładowo, dotychczasowe gogle na oczy i maski z filtrami zamieniamy na maski całotwarzowe. Dewizą Sodexo jest bezpieczeństwo naszych klientów, konsumentów, ale też pracowników – nas samych – i od tej reguły nie ma odejścia.

Czy taka usługa to duże obciążenie finansowe dla biznesu? W obliczu aktualnej sytuacji to ważny aspekt.

Taka usługa może być z pewnością postrzegana jako dodatkowy, niezaplanowany koszt. Myślę, że jednak koszty dezynfekcji i zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom a tym samym uchronienie ich przez zachorowaniem jest najlepszą i najtańszą inwestycją. Ceny na rynku są dziś ustandaryzowane , opierają się na kosztach chemii i kosztach osobowych. Dziś większym problemem jest dostępność usługi. Często nie można jej uzyskać „od ręki”. Wynika to często z braków personalnych czy dostępności do chemii. W naszym przypadku nie mamy takich problemów.

Jaka perspektywa stoi przed branżą Facility Management w związku z COVID-19?

Obsługa techniczna nieruchomości związana jest ściśle z dbaniem o bezpieczeństwo użytkowników tych nieruchomości. Bardzo prawdopodobny jest scenariusz, że koronawirus będzie nam towarzyszył przez kolejne lata jak wirus grypy, tak więc praca w obszarach potencjalnie niebezpiecznych stanie się elementem codziennej rzeczywistości. W takiej sytuacji kluczowe będą odpowiednie procedury i konsekwentne korzystanie ze środków ochrony indywidualnej. Słowem: wszystkie te usługi – dzisiaj pojmowane jako dodatkowe, wynikające z sytuacji nadzwyczajnej – po dostosowaniu urządzeń i wdrożeniu dodatkowych środków bezpieczeństwa – mają szanse stać się standardem w usługach FM. Prawdopodobnie kwestią czasu będzie wyposażenie urządzeń wentylacyjnych w budynkach w filtry o wyższej klasie filtracji oraz lamp UVC, które będą wspierały nas w procesie dezynfekcji i oczyszczania powietrza. Czas działać , my jesteśmy już przygotowani na nowe wyzwania.

Autor: Norbert Ślusarczyk Segment Director Hard FM Poland

Więcej publikacji na temat zarządzania nieruchomościami tutaj.