Kto kupuje mieszkania?

Czy cel inwestycyjny jest wciąż najczęstszym bodźcem determinującym zakup nieruchomości? Kto kupuje mieszkania na rynku wtórnym? Firmy Metrohouse i Gold Finance sprawdziły to w swoim najnowszym Barometrze.

Kim są nabywcy?

Analizując dane z raportu Barometr Metrohouse i Gold Finance III kw. 2020 r., widać, że najbardziej aktywną grupą pod względem zakupowym są osoby między 30-tym a 40-tym rokiem życia. Zakupy dokonywane przez tę grupę wiekową stanowią 44% wszystkich transakcji. To więcej, w porównaniu z ubiegłym rokiem – wówczas odsetek wynosił 35%. Nabywcy z tej grupy wiekowej są również najbardziej aktywni w sprzedaży, tam odpowiedzialni są za 39% transakcji na rynku wtórnym. 40-50 lat to grupa wiekowa, która ma swój częsty wkład (17%) w zakup nieruchomości. Co ciekawe, odsetek transakcji tej grupy jest znacznie mniejszy niż w III kw. 2019 r., kiedy było to 26%.

Kolejna grupa, która wydaje się mniej aktywna, ale gdzie statystycznie średnia cena za metr kwadratowy przy zakupie była najwyższa, to grupa klientów między 20-tym a 30-tym rokiem życia (14%). W analogicznym okresie 2019 r. ta sama grupa wiekowa dokonywała 18% transakcji. Najrzadziej również występują jako strona sprzedająca, gdyż ich transakcje sprzedażowe w tej grupie osiągają zaledwie 2% wszystkich transakcji rejestrowanych przez agencję Metrohouse.

Jeszcze rzadziej pojawiały się transakcje w grupie 60+ (13%), ale ich aktywność wzrosła, biorąc pod uwagę III kw. 2019 r., kiedy znaleźli się w zaledwie 8% transakcji. Co ciekawe, to wśród tej właśnie grupy zarejestrowaliśmy zakup najmniejszych lokali.

Powody zakupu nieruchomości

Wśród najczęściej pojawiających się powodów zakupu wciąż przeważają cele inwestycyjne. Inwestycja rozumiana jest jako zakup mieszkania pod wynajem długo- lub krótkoterminowy, ale też np. nabycie lokalu dla studiujących dzieci. To aż 35% wszystkich transakcji. Statystyki z ubiegłego roku pokazują dokładnie taki sam wynik. – Można to odczytywać z jednej strony jako wyraz odwagi w tych niepewnych czasach, ale z drugiej strony być może jest to głos rozsądku tych osób, które mając nadwyżki finansowe nie widzą żadnych innych instrumentów finansowych, które dawałyby poczucie bezpieczeństwa i szansę ucieczki przed utratą wartości pieniądza, mówi Marcin Jańczuk, współautor raportu Barometr Metrohouse i Gold Finance.

Zaraz po zakupach inwestycyjnych w statystykach pojawia się, tak jak rok wcześniej, zakup pierwszej nieruchomości (25%). Przeprowadzka do większej nieruchomości to również częsty powód (24%), i tu porównując ubiegły rok możemy dostrzec, że nabywcy częściej kupują coraz większe nieruchomości. W III kw. 2019 r tego typu transakcje stanowiły 13% ogółu. Znacznie rzadziej dokonujemy zakupu z uwagi na przeprowadzkę do innego miasta lub do mniejszej nieruchomości (7%). W ubiegłym roku zmiana lokum na mniejsze stanowiła 4% wszystkich transakcji.