Kolejne hotele należące do PHH pomagają kadrze medycznej w walce z koronawirusem

PHH
Hotel Katowice

Powstanie zarówno izolatoriów, jak i hoteli dla kadry medycznej możliwe było dzięki współpracy PHH z ministerstwem zdrowia, Narodowym Funduszem Zdrowia, ministerstwem aktywów państwowych oraz poszczególnych wojewodów z danych województw.

Hotel Katowice w Katowicach oraz hotel Kopernik w Toruniu przekształcony został w hotele dla medyków. Dzięki temu personel medyczny będzie miał zapewnione komfortowe warunki do odpoczynku po ciężkiej i wielogodzinnej pracy oraz zostanie zminimalizowane ryzyko zakażeń dla ich rodzin. Na potrzeby personelu medycznego przeznaczony będzie cały obiekt hotelu Katowice (180 pokoi) oraz hotelu Kopernik (69 pokoi) i będą one do dyspozycji szpitali jednoimiennych, tak długo, jak będzie to konieczne. Funkcjonowanie hotelu dla medyka, wraz z kosztami noclegu i śniadań, będzie w całości sfinansowane przez Polski Holding Hotelowy.

Na potrzeby izolatorów przekształcone zostają – hotel Huzar w Lublinie (128 pokoi), hotel Iskra w Radomiu (50 pokoi) oraz hotel Wieniawa we Wrocławiu (161 pokoi).  W budynkach izolatoriów zostały wyznaczone nieprzecinające się strefy poruszania i przebywania dla osób chorych i zdrowych. Szpitale jednoimienne zapewniają opiekę medyczną. Natomiast służby wojewody i szpitale jednoimienne zapewniają obsłudze izolatorium środki ochrony osobistej.

Więcej publikacji na temat hoteli tutaj