CNC, czyli jak podnieść wartość nieruchomości

Grzegorz Mroczek, wiceprezes CREAM Property Advisors

Firma CREAM Property Advisors oficjalnie przedstawia nową usługę – CNC (Cream NOI Control), której zadaniem jest obniżanie kosztów funkcjonowania budynków komercyjnych, a co za tym idzie – podnoszenie ich wartości.

Jednymi z największych bolączek rynku nieruchomości komercyjnych w kwestii zarządzania są z pewnością: wzrost kosztów utrzymania budynków, pogłębiający się deficyt w kosztach nieprzenaszalnych oraz spadająca wartość obiektów. CREAM Property Advisors zauważyła ten trend i od dłuższego czasu pracowała nad rozwiązaniem, które pozwala opanować negatywne skutki zmian rynkowych: wzrostu cen usług i mediów, spadek wysokości czynszów, konieczność remontów i modernizacji. Eksperci firmy opracowali usługę CNC, która pozwala na skuteczną minimalizację kosztów nieprzenaszalnych, zwiększenie oszczędności i zmniejszenie kosztów utrzymania budynków komercyjnych, a w konsekwencji wzrost ich wartości. Wypracowany know-how to zestaw narzędzi i procesów, które nie tylko ograniczają koszty i zwiększają oszczędności w obiektach komercyjnych, ale przede wszystkim działają bez spadku na ich jakości, a w wielu przypadkach ją podnoszą. Podnoszą również wartość nieruchomości i to w znacznym stopniu.

­­– W CNC kładziemy nacisk na zupełnie nowe rozwiązania z zakresów asset managementu oraz technicznego zarządzania budynkami. Opracowanie tego projektu jest związane z naszymi dotychczasowymi obserwacjami, które jasno wskazują, że dotychczasowe modele zarządzania nie sprawdzają się w obecnych, bardzo wymagających realiach. CNC opiera się m.in. na uproszczeniu modelu zarządzania, zmianach zasad serwisowania budynków, innowacjach technologicznych oraz zmianach sposobu rozliczeń kosztów eksploatacyjnych z najemcami. Wszystko to bez spadku na jakości w utrzymaniu obiektów. Bierzemy pod uwagę wiele czynników funkcjonowania nieruchomości komercyjnych, w tym m.in.: utrzymanie techniczne ze szczególnym uwzględnieniem innowacji technologicznych, podatki, media, czy ubezpieczenia. Zmiany, które proponujemy w CNC, nie polegają jedynie na negocjacjach warunków i wysokości opłat, ale sięgają dużo głębiej, dotyczą innowacji technologicznych i nowych sposobów zarządzania budynkami – mówi Grzegorz Mroczek, wiceprezes CREAM Property Advisors.

CNC wdrożono do tej pory w 6 nieruchomościach komercyjnych (biurowcach i centrach handlowych) w Polsce i za granicą. W każdym z budynków wygenerowano oszczędności, w zależności od obiektu i jego specyfiki, od 350 tys. zł do 1,4 mln zł, co daje od 4 do 17,5 mln zł wzrostu NOI. – Dla nas najtrudniejszą częścią wdrażania usługi CNC jest opór ze strony zarządców, który wynika z obawy przed nowością i wprowadzeniem rozwiązań niestandardowych. Jednak te firmy, które do tej pory nam zaufały, są bardzo zadowolone z efektów – dodaje Grzegorz Mroczek.

W dziale rozwijającym usługę CNC pracują wysokiej klasy specjaliści, inżynierowie od lat związani z rynkiem, korzystający z wielu nowinek technologicznych i okazji do zgłębienia wiedzy w zakresie property i facility managementu. Usługa opiera się na wynagrodzeniu typu succes fee.

CREAM Property Advisors oferuje pełny zakres usług związanych z nieruchomościami komercyjnymi. Firma specjalizuje się w asset i property managemencie, leasingu powierzchni handlowych i biurowych, sprzedaży nieruchomości oraz obsłudze prawnej rynku nieruchomości. Spółka oferuje ponadto zaawansowane usługi zarządcze: CNC, C360 Sell Me oraz C-RTM, których zadaniem jest generowanie wzrostu wartości nieruchomości, opracowywanie strategii komercyjnych i marketingowych dla budynków komercyjnych oraz przygotowanie obiektów do sprzedaży.

Więcej informacji: cream-advisors.pl