Archicom podsumowuje trzeci kwartał 2022 roku. Długofalowa strategia receptą na stabilizację w niepewnym otoczeniu rynkowym

Archicom niezmiennie pozostaje liderem na wrocławskim rynku nieruchomości. Firma wypracowała w ciągu 3 kwartałów 2022 r. blisko 93 mln zł zysku netto. Tylko w trzecim kwartale deweloper sprzedał 113 mieszkań i dokonał 293 przekazań lokali we Wrocławiu. Efektywne prowadzenie działalności w niepewnym otoczeniu rynkowym jest możliwe dzięki przywiązaniu do długofalowej strategii nadającej priorytet jakości realizowanych projektów, a także rozwijaniu nowego statusu inwestycji zakładającego przygotowanie na nadejście sprzyjającej koniunktury.

Trzeci kwartał 2022 r. w branży nieruchomości to przede wszystkim dalsza niepewność uczestników rynku, ale także swoista stabilizacja. Ostatnie miesiące przyniosły również bardziej ograniczony dostęp do kredytów hipotecznych, a tym samym istotny wzrost liczby klientów gotówkowych w ogólnej strukturze transakcji zakupu, oraz rosnącą inflację i koszty – zarówno z perspektywy deweloperów, jak i nabywców mieszkań. W obecnych realiach ekonomicznych najlepiej radzą sobie organizacje, które dzięki doświadczeniu oraz zasobom, również finansowym, nie muszą podejmować pochopnych kroków w oczekiwaniu na sprzyjający etap cyklu koniunkturalnego.

Doświadczenie i spokój receptą na niepewne czasy

Stabilna sytuacja finansowa, bogate doświadczenie zgromadzone zarówno w czasach wysokiego, jak i niskiego popytu na nieruchomości, a także przemyślane zarządzanie inwestycjami stanowią remedium w obliczu aktualnych wyzwań rynkowych. Deweloperzy dysponujący wysokim poziomem gotówki, mogą dziś nie tylko utrzymać ciągłość biznesową, ale także z powodzeniem planować kolejne działania.

Funkcjonujemy na rynku nieruchomości od ponad 35 lat. Dzięki nabytej wiedzy i doświadczeniu potrafimy poradzić sobie w różnych fazach cyklu koniunkturalnego, zdając sobie sprawę z ich przemijalności. W trzecim kwartale 2022 r. sprzedaliśmy 113 i przekazaliśmy 293 mieszkania, ale przede wszystkim skupiliśmy się na rozwijaniu naszej koncepcji zakładającej wypracowanie pełnej gotowości do wprowadzenia do sprzedaży. To nowy status inwestycji, która pozwala nam optymalnie wykorzystać okres spowolnienia na rynku nieruchomości, a także kontrolować cały proces deweloperski. Jednocześnie posiadamy blisko 291 mln zł środków pieniężnych oraz dodatkowo dostępne linie kredytowe, dzięki czemu możemy spokojnie oczekiwać na atrakcyjne okazje dotyczące zakupu gruntów, a także zagwarantować interesariuszom i spółce bezpieczeństwo finansowe. Musimy mieć przy tym świadomość, że rynek nieruchomości dziś ewoluuje, a powolna stabilizacja na niższym niż dotychczas poziomie utrudni nam porównywanie do poprzednich lat, które w analogicznych okresach charakteryzowały się ponadprzeciętnymi wynikami – mówi Waldemar Olbryk, Prezes Zarządu Archicom S.A.

Archicom kontynuuje rozwój z uwzględnieniem nowego statusu inwestycji, dzięki czemu uwarunkowania makroekonomiczne nie wymuszają na firmie podejmowania impulsywnych decyzji biznesowych. W efekcie bacznych obserwacji rynku, a także przemyślanego zarządzania realizowanymi inwestycjami deweloper deklaruje dziś umiarkowany optymizm na nadchodzące miesiące.

Inwestycje sprzyjające budowaniu lokalnej tożsamości

Potrzeby mieszkańców od zawsze stanowiły priorytet wszelkich podejmowanych przez Archicom działań. Kreowanie przestrzeni doskonałej do życia, a także przedkładanie jakości realizowanych inwestycji ponad ich liczbę to główne wyznaczniki wieloletniej strategii dewelopera. Budowa długofalowych relacji z nabywcami mieszkań polega m.in. na stałym utrzymywaniu kontaktu ze wspólnotami mieszkaniowymi oraz zarządcami nieruchomości. Osiedla konsekwentnie budowane są w myśl koncepcji miasta 15-minutowego, które zamieszkuje dziś nawet 63% wszystkich mieszkańców inwestycji Archicom. Firma stawia na rozwój i dostarczanie nabywcom wysokiej jakości produktu, wspierającego realizację zobowiązań środowiskowych, a także motywowanie do zmiany nawyków na bardziej ekologiczne oraz stymulowanie budowy więzi społecznych.

 Zobacz także: Aktywność najemców biurowych rośnie mimo niepewności na rynku

O ARCHICOM

Od 35 lat Archicom realizuje marzenia o idealnym mieszkaniu. Archicom ma korzenie w studiu projektowym, gdzie od początku żywa była idea dbałości o ludzki wymiar architektury, jej współistnienie z naturą i kontekstem miejsca. Ponad 20 000 klientów doceniło nasze projekty. Rozumiemy swoją rolę jako urbanisty, inżyniera i wizjonera. Myślimy szeroko, biorąc pełną odpowiedzialność za tworzenie fragmentów miast dla kolejnych pokoleń. We Wrocławiu zrealizowaliśmy blisko 200 obiektów, w tym osiedla wieloetapowe m.in. Olimpia Port, rewitalizowane Browary Wrocławskie. To przyjazne miejsca, gdzie można zdrowo żyć, mieszkać, odpoczywać, korzystać z rozrywek. Patrzymy na miasto jak na żywą tkankę, która powinna dopasowywać się do współczesnych odbiorców. Cel jest niezmienny – dostarczać mieszkańcom nowy standard mieszkania.

1 KOMENTARZ

Comments are closed.